Lietuvos bankas
2012-04-12

Patvirtintas UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas įmonės pelnas

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2011 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį. Jį sudaro balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Pagal pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė 2011 m. turėjo 20 759 459 Lt pardavimo pajamų (2010 m. jos sudarė 15 477 623 Lt), grynasis pelnas buvo 812 469 Lt (2010 m. įmonė patyrė 1 015 932 Lt nuostolį).

Pervedus iš rezervų 700 000 Lt, UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 2011 m. paskirstytinasis pelnas sudaro 1 544 740 Lt. Lietuvos banko valdyba tą pelną nutarė skirstyti taip: dividendams išmokėti – 1 235 800 Lt; įmonės investicijoms – 146 450 Lt; socialiniams ir kitiems tikslams – 162 490 Lt.

Vilniuje veikiančios UAB „Lietuvos monetų kalykla“ savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.

Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliko Audito ir kontrolės UAB ,,Auditas“.

Nutarė išduoti mokėjimo įstaigos licencijas Kupiškyje ir Tauragėje įsikūrusioms bendrovėms

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Kupiškio komunalininkas“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, UAB ,,Rausidas“ (Tauragė) – mokėjimo įstaigos licenciją. Abi licencijos suteikia teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 24 įmonėms.

Kaip informavo UAB ,,Kupiškio komunalininkas“, bendrovė surenka įmokas už paslaugų teikėjų (UAB ,,Kupiškio vandenys“, AB ,,Suskystintos dujos“, UAB ,,Funaris“, AB LESTO ir kt.) suteiktas paslaugas.

UAB ,,Rausidas“ šiuo metu aptarnauja Anykščių, Tauragės, Ukmergės ir Utenos miestų ir rajonų gyventojus ─ pensijų ir kitų išmokų gavėjus.

Patvirtinti 10 litų monetos, skirtos dailei, grafinių projektų konkurso rezultatai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos dailei (iš serijos ,,Lietuvos kultūra“), grafinių projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Rūtos Ničajienės projektams, antroji – Broniaus Leonavičiaus, trečioji – Giedriaus Paulauskio kūriniams.

Valdyba patvirtino Rūtos Ničajienės sukurtus 10 litų kolekcinės (proginės) monetos averso ir reverso grafinius projektus. Taip pat patvirtintas užrašas monetos briaunoje: LIETUVOS KULTŪRA. DAILĖ.

Monetą, skirtą dailei, numatyta išleisti šių metų antrąjį ketvirtį.