Lietuvos bankas
2016-04-28
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB Lietuvos monetų kalyklos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymą. Taip pat nuspręsta sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

„Itin žemos palūkanų normos leidžia skolintis palankiomis sąlygomis ir grąžinti perteklinį akcinį kapitalą vienintelei akcininkei – valstybei, taip pagerinant kapitalo grąžos augimo potencialą“, – sako Mindaugas Vaičiulis, UAB Lietuvos monetų kalyklos valdybos pirmininkas.

Ataskaitinio laikotarpio bendrasis pelnas – 1 346 642 Eur, grynasis pelnas – 633 797 Eur. Akcininkei – valstybei – UAB Lietuvos monetų kalykla skyrė 700 000 Eur dividendų.

Dividendais ir sumažinusi akcinį kapitalą UAB Lietuvos monetų kalykla šiemet valstybei iš viso sumokės 1 262 400 Eur.

UAB Lietuvos monetų kalyklos įstatinis kapitalas mažinamas nuo 5 502 780 iki 4 940 000 Eur. Įstatinis kapitalas mažinamas mažinant bendrovės vienos akcijos nominaliąją vertę nuo 28,96 iki 26 Eur.

Artimiausių kelerių metų UAB Lietuvos monetų kalyklos strateginė kryptis – labiau paįvairinti veiklą kaldinant ne tik monetas, bet ir kitus produktus – medalius, replikas ir kt.

Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliko UAB „Provisus“. UAB Lietuvos monetų kalyklos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2015 metų pranešimas teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiami bendrovės interneto svetainėje.

Vilniuje veikiančios UAB Lietuvos monetų kalyklos neturtines akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.