Lietuvos bankas
2016-08-19
11

Rengiantis kredito unijų pertvarkai patvirtinta jų turto kokybės vertinimo tvarka; išduoti du informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimai; Lietuvos monetų kalyklos finansinį auditą atliks UAB „Provisus“

Rengiantis kredito unijų pertvarkai patvirtinta jų turto kokybės vertinimo tvarka

Rengiantis kredito unijų sektoriaus pertvarkai, kuria siekiama užtikrinti jo tvarią plėtrą, iki šių metų pabaigos bus atliktas visų Lietuvoje veikiančių kredito unijų turto kokybės vertinimas. Jo tvarką nustatė Lietuvos banko valdyba, patvirtinusi Lietuvos banko organizuojamo kredito unijų ir Centrinės kredito unijos turto kokybės vertinimo aprašą. Turto kokybės vertinimo proceso tikslas – pasiekti, kad į centrinių kredito unijų ir jų narių kredito unijų mokumo užtikrinimo sistemas susijungtų finansiškai patikimos kredito unijos.

Dokumente nustatyti esminiai kredito unijų turto kokybės vertinimo reikalavimai ir procedūros. Nurodytos turto kokybės vertinimo proceso dalyvių pareigos ir atsakomybė, kredito unijų turto kokybės vertinimo proceso eiga, kontrolės priemonės ir ataskaitų parengimo tvarka.

Aprašo projektas buvo derintas su kredito unijomis, Asociacija Lietuvos kredito unijos, asociacija Lietuvos kreditas, Lietuvos kredito unijų narių asociacija, Lietuvos kredito unijų taryba, Kredito unijų narių asociacija ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Visų šalyje veikiančių kredito unijų turto vertinimo rezultatus numatoma paskelbti viešai. Planuojama, kad turto vertinimą atliks viešą konkursą laimėjusi nepriklausoma įmonė. Tos kredito unijos, kurioms po turto vertinimo trūks kapitalo, turės vienų metų laikotarpį trūkumams pašalinti.

Pertvarkyta kredito unijų sistema turėtų pradėti veikti 2018 m. Ta pertvarka skatins bendruomenių, smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą, padės kredito unijoms tapti svaria alternatyva komerciniams bankams.

Išduoti du informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimai

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Capitalica Asset Management“ ir UAB „Aveniu turto valdymas“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Lietuvos monetų kalyklos finansinį auditą atliks UAB „Provisus“

Lietuvos banko valdyba išrinko audito įmonę UAB „Provisus“ atlikti UAB Lietuvos monetų kalyklos 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą.

Valstybės valdomos bendrovės UAB Lietuvos monetų kalyklos akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.

Audito įmonė UAB „Provisus“ atliko šios bendrovės 2014 ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei metinio pranešimo auditus.