Lietuvos bankas
2015-12-23
11

Anticiklinio kapitalo rezervo norma lygi 0 procentų; UAB ,,Prime Location Property Fund“ gavo veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla; UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ išduota mokėjimo įstaigos licencija; patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžiai; nustatytos dviejų euro monetų išleidimo į apyvartą datos; paskirtas naujas UAB Lietuvos monetų kalykla valdybos narys

Anticiklinio kapitalo rezervo norma lygi 0 procentų

Lietuvos banko valdyba nustatė, kad nuo 2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikoje taikoma anticiklinio kapitalo rezervo norma lygi 0 procentų.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į pagrindinius bei papildomus anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo rodiklius ir remiantis atlikta skolinimo ir būsto rinkos analize. Ji leidžia teigti, kad kredito rinkos raida išlieka tvari, todėl ir toliau bus taikoma tokio pat dydžio anticiklinio kapitalo rezervo norma, kokia buvo nustatyta nuo 2015 m. rugsėjo 30 d.

Anticiklinis kapitalo rezervas yra naujamakroprudencinės politikos priemonė, pradėta taikyti šių metų viduryje.

Sprendimą dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos pagrindžianti medžiaga kas ketvirtį skelbiama Lietuvos banko svetainėje.

UAB ,,Prime Location Property Fund“ gavo veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla

Lietuvos banko valdyba išdavė informuotiesiems investuotojams skirtai atvirojo tipo investicinei UAB ,,Prime Location Property Fund“ veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ išduota mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidą).

Gavusi licenciją, UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ atsidarys sąskaitas bankuose ir per juos vykdys klientų atsiskaitymus su UAB „Lietuvos energija“ grupei priklausančiomis įmonėmis.

Patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžiai

Lietuvos banko valdyba patvirtino prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžius 2016 metams. Jie sudaro 90 proc. maksimalių įmokų dydžių, numatytų Lietuvos banko įstatymo 1 priede.

Šiomis įmokomis, kaip nustatyta Lietuvos banko įstatymo 211 straipsnyje, iš dalies finansuojama Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra.

Nustatytos dviejų euro monetų išleidimo į apyvartą datos

Lietuvos banko valdyba patvirtino kitąmet numatomų išleisti dviejų monetų etalonus, paskelbė šias monetas mokėjimo ir atsiskaitymo priemonėmis ir nustatė jų išleidimo į apyvartą datas.

5 eurų kolekcinė moneta iš serijos „Lietuvos mokslas“, skirta fizikai,  į apyvartą bus išleista 2016 m. kovo 29 d. Jos tiražas – 5 000 vnt. Tai trečioji serijos „Lietuvos mokslas“ moneta. Pirmąją šios serijos monetą, skirtą biomedicinos mokslų sričiai kardiochirurgijai, Lietuvos bankas išleido į apyvartą 2012 m. Antroji serijos moneta, skirta humanitarinių mokslų sričiai baltistikai, išleista 2014 m. Šios serijos trečiosios monetos averso ir reverso grafinių projektų kūrimo konkurse dalyvavo ir kūrinius pateikė penki autoriai. Geriausiais pripažinti Jolantos Mikulskytės sukurti grafiniai projektai.

2 eurų proginė moneta, skirta baltų kultūrai, į apyvartą bus išleista 2016 m. gegužės 3 d. Monetos tiražas – 1 mln. vnt., iš jų 10 tūkst. vnt. bus BUkokybės. Šios monetos nacionalinės pusės (averso) grafinio projekto kūrimo konkurse dalyvavo ir kūrinius pateikė devyni autoriai. Geriausiu pripažintas Jolantos Mikulskytės sukurtas grafinis projektas.

Pagal konkursų nugalėtojos projektus UAB Lietuvos monetų kalykla nukaldino etalonus.

Paskirtas naujas UAB Lietuvos monetų kalykla valdybos narys

Lietuvos banko kontroliuojamos valstybės valdomos įmonės UAB Lietuvos monetų kalyklos valdybos nariu paskirtas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas Vaidas Cibas. Taip nutarė Lietuvos banko valdyba.