Lietuvos bankas
2011-12-22

Ūkio bankui leista registruoti įstatų pakeitimus, numatančius įstatinio kapitalo didinimą

Lietuvos banko valdyba leido Ūkio bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su banko įstatinio kapitalo padidinimu 50 mln. litų – iki 345,824 mln. litų, patvirtintus 2011 m. kovo 25 d. visuotiniame banko akcininkų susirinkime. Toks įstatų pakeitimas suteikia bankui galimybę sustiprinti kapitalo bazę.

Šiuo metu juridinių asmenų registre įregistruotuose Ūkio banko įstatuose nurodyta, kad įstatinis kapitalas yra 295,824 mln. litų. Vertybinių popierių komisija Ūkio banko išleidžiamą 50 milijonų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, emisiją patvirtino 2011 m. birželio 16 d. Akcijos baigtos platinti 2011 m. rugpjūčio 25 d. Naujos emisijos akcijų įsigijo daugiau negu 350 fizinių ir juridinių asmenų.

Šiame posėdyje Lietuvos banko valdyba taip pat aptarė Ūkio banko inspektavimo ataskaitą. Per Lietuvos banko atliktą inspektavimą nagrinėta Ūkio banko finansinė būklė, rizikos valdymo sistemos veiksmingumas, banko valdymo organų veikla. Aiškintasi, kaip laikomasi bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Bankas įpareigotas parengti inspektavimo metu nustatytų trūkumų pašalinimo planą ir jį artimiausiu metu pateikti Lietuvos bankui.

Aptarti Šiaulių banko inspektavimo rezultatai

Lietuvos banko valdyboje aptarti Šiaulių banko inspektavimo rezultatai. Jo metu buvo tikrinamas kredito ir likvidumo rizikos valdymas. Atkreiptas dėmesys, kad banko kapitalizavimo lygis leidžia užtikrinti Šiaulių banko stabilią ir tvarią veiklą.

Bankas įpareigotas parengti inspektavimo metu nustatytų trūkumų pašalinimo planą ir jį artimiausiu metu pateikti Lietuvos bankui.

Atnaujintas kolekcinių monetų išleidimo planas

Atsižvelgusi į tai, kad kolekcinių monetų pardavimai pastaruoju metu stabilizavosi, Lietuvos banko valdyba pakeitė kolekcinių (proginių) monetų išleidimo 2012–2013 m. planą.

Po 4 000 vienetų, arba penktadaliu mažiau nei buvo planuota, tiražais kitąmet siūloma išleisti 50 litų monetą, skirtą Dionizo Poškos baublių muziejaus 200-ųjų metų sukakčiai, 10 litų monetą, skirtą dailei, 2013 metais – 50 litų monetą, skirtą Lietuvos sąjūdžio įkūrimo 25-osioms metinėms, ir 50 litų monetą, skirtą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Taryboje. Pastarosios 1 lito apyvartinės proginės monetos tiražas sumažintas per pusę – iki 100 000 vienetų.

Po 3000 vienetų (vietoje 5000 vienetų) tiražais nutarta kitąmet išleisti 50 litų monetą, skirtą žymaus poeto Maironio (Mačiulio) 150-osioms gimimo metinėms, 50 litų monetą, skirtą Lietuvos gamtai, 2013 metais – 50 litų monetą, skirtą 1863–1864 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti, 50 litų monetą, skirtą 600 metų Žemaitijos krikšto sukakčiai paminėti. 100 litų monetos, skirtos pirmojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio 400 metų išleidimui įamžinti, tiražas bus 2 000 vienetų (planuota 5 000 vienetų).