Lietuvos bankas
2011-11-10

Davė leidimą vadovauti Rusijos Federacijos banko atstovybei Vilniuje

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo, kad Vilniuje steigiamai Rusijos Federacijos akcinio komercinio banko „Investicionnyj torgovyj bank“ atstovybei vadovautų Elmaras Milinavičius.

Lietuvos banke šiuo metu nagrinėjamas banko „Investicionnyj torgovyj bank“ prašymas įsteigti jo atstovybę Vilniuje.

Įspėjo dėl teisės aktų pažeidimo

Lietuvos banko valdyba supažindinta su kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ (Kaunas) inspektavimo rezultatais. Inspektavimo metu buvo tikrinamas kredito unijos valdymas ir vidaus kontrolė, kredito bei likvidumo rizikos valdymas.

Lietuvos banko valdyba įspėjo uniją dėl teisės aktų pažeidimo ir laikinai apribojo kai kurias jos finansines operacijas, kol bus pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai ir veiklos trūkumai. Tai padaryti unija įpareigota iki 2012 m. birželio 30 d.

Leido įregistruoti unijos įstatus su nauju pavadinimu

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Jūreivių kredito unijos (Klaipėdos r.) įstatų nuostatų, susijusių su kredito unijos pavadinimu, pakeitimus, patvirtintus 2011 m. rugsėjo 28 d. įvykusiame pakartotiniame neeiliniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Pakeistuose įstatuose nurodytas pakeistas pavadinimas: Pajūrio kredito unija.

Licencija šios kredito unijos veiklai išduota 2005 m. birželio 30 d.

Pakeitė Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles

Lietuvos centrinei kredito unijai ir kredito unijoms prievolė teikti duomenis į Paskolų rizikos duomenų bazę bus taikoma nuo 2012 m. balandžio 2 d. Tai numatyta Lietuvos banko valdybos pakeistose Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėse. Jose nurodyta, kad informaciją apie paskolos gavėjus bei jiems suteiktas paskolas šios kredito įstaigos privalės pateikti per 3 mėnesius nuo nutarimo taikymo pradžios.

Kitas taisyklių pakeitimas numato alternatyvų duomenų pateikimo į Paskolų rizikos duomenų bazę būdą – per pasirinktą kredito įstaigą. Kredito unijos duomenis į Paskolų rizikos duomenų bazę planuoja teikti netiesiogiai per Centrinę kredito uniją, kuri prisiimtų vykdyti duomenų perdavėjo funkcijas.

Šios Lietuvos banko valdomos duomenų bazės tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros ir politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos vykdymo funkcijoms atlikti, statistikos tikslais, sudaryti Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms prielaidas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą į duomenų bazę teikiant ir iš duomenų bazės gaunant duomenis apie paskolų gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą.

Išklausė naujas vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes

Lietuvos banko valdyba išklausė naujas Lietuvos banko vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes, kurias parengė banko Ekonomikos departamentas. 

Išsamiau apie prognozes – pirmą kartą skelbiamoje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje (1.1 MB )ir atskirame pranešime spaudai.