Lietuvos bankas
2014-06-18

Kredito unija „Giminėlė“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimo; pritarta UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; UAB „Logfina“ išbraukta iš vartojimo kredito davėjų sąrašo

Kredito unija „Giminėlė“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tikslinio kredito unijos „Giminėlė“ inspektavimo metu nustatė teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą.

Priežiūros tarnyba įspėjo kredito uniją „Giminėlė“ ir nurodė iki 2014 m. liepos 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Didžioji dalis trūkumų jau pašalinti.

Pritarta UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Battery Fund“ taisyklėms.

Fondas investuos į įvairias finansines priemones (reitinguotas obligacijas, priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kitus investicinius fondus).

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „LORDS LB Asset Management“ valdo penkis nekilnojamojo turto, vieną privataus kapitalo ir vieną rizikos kapitalo investicinį fondą.

Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB ,,Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Alternative Energy Fund“ taisyklėms.

Tai rizikos kapitalo strategijos fondas, visą savo turtą ketinantis investuoti į didelės rizikos alternatyvios energetikos srityje veikiančias arba pradedančias veikti bendroves.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „Orion Asset Management“ valdo du suderintuosius ir keturis specialiuosius investicinius fondus.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba taip pat leido pakeisti specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ statusą – jis nuo birželio 23 d. veiks kaip atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas (pagal  Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą).

UAB „Logfina“ išbraukta iš vartojimo kredito davėjų sąrašo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įmonės UAB „Logfina“ prašymu išbraukė šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.