Lietuvos bankas
2014-05-28
11

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Amber Grid“ akcijoms supirkti; patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Lietuvos dujos“ akcijoms supirkti; draudimo įmonės pradės diegti perspektyvinio rizikos ir kapitalo valdymo procesus; neprieštarauta dėl valdymo įmonės UAB „Prudentis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo; suderinti UADBB ,,MARSH LIETUVA“ įstatų pakeitimai; leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles; pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms;  pritarta gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ valdybos narių kandidatūroms

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Amber Grid“ akcijoms supirkti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „EPSO-G“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Amber Grid“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, už vieną akciją mokant 0,762 euro.

UAB „EPSO-G“, atsižvelgusi į tai, kad 2014 m. gegužės 21 d. pasirašė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį ir peržengė trečdalio balsų ribą AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime, pateikė prašymą Lietuvos bankui patvirtinti privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Numatyta oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 14 dienų.

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras AB „Lietuvos dujos“ akcijoms supirkti  

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Lietuvos energija“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Lietuvos dujos“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, už vieną akciją mokant 0,653 euro.

Oficialus siūlymo teikėjas trečdalio balsų ribą AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime peržengė 2014 m. gegužės 21 d., kai iš E.ON Ruhrgas International GmbH įsigijo 38,9 proc. balsų ir įgijo 56,6 proc. akcijų paketą.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimas truks 14 dienų.

Draudimo įmonės pradės diegti perspektyvinio rizikos ir kapitalo valdymo procesus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino gaires, kurios padės draudimo ir perdraudimo įmonėms tinkamai pasirengti ir nuo 2016 m. atitikti direktyvos „Mokumas II“ reikalavimus.

Gairės taikomos Lietuvoje registruotoms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir įmonių grupėms, kurios per pusantrų metų turi įdiegti perspektyvinio rizikos ir kapitalo valdymo procesus ir procedūras.

Gairėse nurodyta, kas turėtų būti įvertinama atliekant perspektyvinį rizikos vertinimą (bendras kapitalo poreikis, atitiktis direktyvos „Mokumas II“ kapitalo ir techninių atidėjinių reikalavimams, įmonės rizikos pobūdžio ir prielaidų, pagal kurias įvertintas mokumo kapitalo reikalavimas, skirtumai), kaip įmonės valdyba turėtų dalyvauti šiame procese, kas turėtų būtų nustatyta vertinimo politikoje ir ataskaitoje priežiūros institucijai.

Neprieštarauta dėl valdymo įmonės UAB „Prudentis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, jog vienas fizinis asmuo įsigytų valdymo įmonės UAB „Prudentis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį tiek, kad turima valdymo įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis peržengtų 50 proc. Taip pat neprieštarauta, kad kitas fizinis asmuo įsigytų šios valdymo įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį, peržengiančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.

Fizinių asmenų tapatybės neskelbiamos laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Suderinti UADBB ,,MARSH LIETUVA“ įstatų pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „MARSH LIETUVA“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 tūkst. iki 437 tūkst. Lt yra suderinti.

Leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisykles.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „LORDS LB Asset Management“ valdo penkis nekilnojamojo turto, vieną privataus kapitalo ir vieną rizikos kapitalo investicinį fondą.

Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Synergy finance“prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „RME Capital Hedge Fund“ taisyklėms.

Fondas investuos į finansines priemones, kurios atrodo nuvertintos arba nepakankamai įvertintos pagal apsibrėžtus techninės analizės parametrus.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „Synergy finance“ valdo specialųjį „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo“ investicinį fondą ir informuotiesiems investuotojams skirtą uždarojo tipo investicinę bendrovę UAB „LT Development Fund“.

Pritarta gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ valdybos narių kandidatūroms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Liudmilos Damulienės ir Vilijos Paliokienės, pretenduojančių eiti gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.