Lietuvos bankas
2013-12-03

„Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios; pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ vadovės kandidatūrai; papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

„Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios savo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą. Juo buvo patvirtintos pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą įsteigto uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą. Ji kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą dėl licencijos papildymo ir investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ steigimo pagal Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimus.

Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ vadovės kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Sonatos Gutauskaitės-Bubnelienės, pretenduojančios eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ administracijos vadovės ir valdybos narės pareigas, kandidatūrai.

Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ prašymą, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti vieną šios mokėjimo įstaigos tarpininką – UAB „Gulbelė“.