Lietuvos bankas
2013-05-24

AB Šiaulių bankui leista įregistruoti banko įstatų pakeitimus; Panevėžio kredito unijai nustatytas veiklos riziką ribojančio normatyvo užtikrinimo terminas; kredito unijai ,,Mėmelio taupomoji kasa“ leista subordinuotąsias paskolas įskaityti į kapitalą; „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ leista didesnę turto dalį investuoti į vienos bendrovės akcijas; alternatyvaus investicinio fondo ,,Finasta Sigma“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios; leista pakeisti UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisykles; papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

AB Šiaulių bankui leista įregistruoti banko įstatų pakeitimus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB Šiaulių banko prašymą, leido įregistruoti banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu iki 250 mln. Lt ir banko organų kompetencijos pasikeitimu.

AB Šiaulių banko įstatų pakeitimai patvirtinti 2013 m. kovo 28 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Panevėžio kredito unijai nustatytas veiklos riziką ribojančio normatyvo užtikrinimo terminas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė terminą, nuo kurio Panevėžio kredito unija privalo vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Normatyvas turi būti vykdomas nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

Sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad Panevėžio kredito unija, dalyvaujant Lietuvos centrinei kredito unijai, ėmėsi ir ateityje numato imtis veiksmų kapitalui didinti ir kitų priemonių, padėsiančių užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.

Kredito unijai ,,Mėmelio taupomoji kasa“ leista subordinuotąsias paskolas įskaityti į kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kredito unijai ,,Mėmelio taupomoji kasa“ 2,5 mln. Lt subordinuotąją paskolą, 2013 m. gegužės 9 d. gautą iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į kredito unijos II lygio kapitalą.

Taip pat šiai kredito unijai leista subordinuotąją 1,5 mln. Lt paskolą, 2010 m. gegužės 13 d. gautą iš Lietuvos centrinės kredito unijos, ir toliau įskaityti į kredito unijos II lygio kapitalą. Šios subordinuotosios paskolos terminas šalių susitarimu buvo pratęstas dar trejiems metams – iki 2019 m. gegužės 18 d.

„OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ leista didesnę turto dalį investuoti į vienos bendrovės akcijas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido valdymo įmonei UAB „Orion Asset Management“ iki 35 % investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ turtą sudarančių grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – AS Tallink Grupp akcijas.

Valdymo įmonės teigimu, didesnė investicijų į AS Tallink Grupp akcijas dalis reikalinga todėl, kad šios įmonės akcijų svoris OMX Baltijos šalių lyginamajame indekse, kurį siekia atkartoti „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“, yra didesnis nei 20 %, o investuojant tik įstatyme numatytą 20 % dalį į vieną emitentą, prarandama galimybė tiksliai atkartoti sekamą indeksą.

Valdymo įmonė įpareigota investuotojams skirtame dokumente pateikti visą minėtas sąlygas pagrindžiančią informaciją.

Alternatyvaus investicinio fondo ,,Finasta Sigma“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Finasta Asset Management“ prašymą, pripažino atviro tipo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo ,,Finasta Sigma“ steigimo dokumentus netekusiais galios. Fondas panaikintas UAB „Finasta Asset Management“ valdybos sprendimu.

Leista pakeisti UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „MP Pension Funds Baltic“ prašymą, leido pakeisti šios bendrovės valdomų III pakopos pensijų fondų „MP EXTREMO III“ ir „MP MEDIO III“ taisykles. Šie pakeitimai susiję su Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo pasikeitimais, įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į šį sąrašą įrašyti 2 nauji vartojimo kredito davėjo UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ tarpininkai.

Iki šiol į sąrašą buvo įrašyti 52 UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ lizingo vartojimo kredito tarpininkai.

Atnaujintas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.