Lietuvos bankas
2012-05-11

Patvirtintas AB SEB banko bazinio prospekto priedas

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba nusprendė patvirtinti AB SEB banko 1 500 000 000 Lt ne nuosavybės vertybinių popierių bazinio prospekto, patvirtinto 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-177, 1 priedą.

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

LB Priežiūros tarnyba nutarė įrašyti vartojimo kredito davėjo uždarosios akcinės bendrovės Ūkio banko lizingo keturiasdešimt du tarpininkus į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Papildytas sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Kredito unijos „Sostinės kreditas“ inspektavimo rezultatai įvertinti griežtai

LB Priežiūros tarnyba griežtai įvertino kredito unijos „Sostinės kreditas“ (Vilnius) inspektavimo rezultatus ir davė nurodymus sumažinti riziką, susijusią su juridinių asmenų kreditavimu, iki 2012 m. rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai LB Priežiūros tarnybą.