Lietuvos bankas
2013-01-03

Duotas leidimas eiti vadovo pareigas; pritarta vadovų kandidatūroms; papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Duotas leidimas eiti vadovo pareigas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mantui Skipičiui tapti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariu.

Pritarta vadovų kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Mindaugo Valančiaus ir Povilo Aniūno, pretenduojančių eiti gyvybės draudimo UAB ,,BONUM PUBLICUM“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyta 10 naujų vartojimo kredito davėjo UAB ,,SNORO LIZINGAS“ tarpininkų. 

Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą papildžius naujais tarpininkais, UAB ,,SNORO LIZINGAS“ turės 58 tarpininkus. 

Atnaujintas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.