Lietuvos bankas
2012-12-11

Leista iki 70 proc. pensijų fondo turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius; papildyti viešieji vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų sąrašai; duotas leidimas eiti vadovo pareigas

Leista iki 70 proc. pensijų fondo turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius

UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomam II pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fondui „Pensija 1“ leista iki 70 % grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus arba garantuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

Leidimas duotas su sąlyga, kad bus investuota į ne mažiau kaip 6 emisijų Vyriausybės vertybinius popierius (VVP) ar pinigų rinkos priemones. Be to, į vienos emisijos VVP ar pinigų rinkos priemones leista investuoti ne daugiau kaip 30 % grynųjų aktyvų vertės.

UAB „Swedbank investicijų valdymas“ turimas analogiškas Vertybinių popierių komisijos leidimas galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. Siekdama didesnės grąžos fondo dalyviams ir norėdama išlaikyti dabar turimas VVP emisijas iki išpirkimo, bendrovė kreipėsi į Lietuvos banką su prašymu dar trims mėnesiams suteikti tokį patį leidimą. Per šį laikotarpį bus išpirktos kelios Lietuvos VVP emisijos ir pensijų fondo portfelis atitiks Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus.

Šis Lietuvos banko išduotas leidimas galioja iki 2013 m. kovo 31 d.

Papildyti viešieji vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų sąrašai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą – į jį įrašyta kredito unija ,,Žemaitijos iždas“.

Taip pat papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas. Į jį įrašyti šių vartojimo kredito davėjų nauji tarpininkai: BIGBANK AS filialo – 18, UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ – 9, UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ – 1.

Iki šiol į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 91 BIGBANK AS filialo, 83 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ ir 45 UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ vartojimo kredito tarpininkai.

Atnaujinti vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai bus skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

Duotas leidimas eiti vadovo pareigas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Eline Skramstad tapti AB DNB banko stebėtojų tarybos nare.