Lietuvos bankas
2021-09-29
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Šiaulių banko prospektą, pritarė „Groa Real Estate Fund II“ fondo taisyklėms, leido įsigyti UAB „LATEKO LIZINGAS“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Patvirtintas Šiaulių banko prospektas
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į AB Šiaulių banko prašymą ir įvertinusi gautą informaciją, patvirtino šio banko vidutinės trukmės iki 250 mln. eurų vertės obligacijų bazinį prospektą ir leido jo pagrindu išleistas obligacijas įtraukti į prekybą  AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Prospektas parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, kad prospektas patvirtintas, reiškia, jog jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Pritarta „Groa Real Estate Fund II“ fondo taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į valdymo įmonės Groa Capital UAB prašymą, pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Groa Real Estate Fund II“ taisyklėms.

Leista įsigyti UAB „LATEKO LIZINGAS“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į fizinio asmens prašymą, pritarė vartojimo kredito davėjos UAB „LATEKO LIZINGAS“ akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų UAB „LATEKO LIZINGAS“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Viešojo sąrašo pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET” prašymą, įtraukė jos tarpininkes IFX Payments Europe sp. z o.o. ir EMS TECHNOLOGY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.