Lietuvos bankas
2017-03-09
11

Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Žemaitijos iždas“ nemokia ir kreipsis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Paskelbus kredito unijos bankrotą, įsigalios Lietuvos banko valdybos nutarimas visam laikui atšaukti jos veiklos licenciją. Kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Ši kredito unija jau antras mėnuo neturi teisės teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą), nes nesilaikė teisės aktų reikalavimų tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sukėlėgrėsmę jos veiklos stabilumui bei patikimumui, todėl buvo paskirtas laikinasis administratorius ir apribota kredito unijos veikla. Tokių priemonių Lietuvos bankas ėmėsi per patikrinimą užfiksavęs daugiau kaip 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų trūkumą kredito unijos seife. Jame Lietuvos banko tarnautojai rado tik 0,95 euro. Apie tai nedelsiant informuota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Kredito unija„Žemaitijos iždas“ pripažinta nemokia įvertinus joslaikinojo administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ pateiktą Lietuvos bankui informaciją apie unijos finansinę būklę. Laikinasis administratorius patvirtino, kad kredito unija pažeidžia veiklos licencijai išduoti taikomus reikalavimus ir nėra pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas, nes reikšmingai nevykdo kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų, jos nuosavas kapitalas tapo daug mažesnis kaip pusė pajinio kapitalo, o kredito unijos kapitalas turėtų būti didinamas ne mažiau kaip 105 tūkst. eurų, kad būtų užtikrintas visų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Laikinojo administratoriaus vertinimu, nėra realių galimybių atkurti kredito unijos veiklos stabilumo ir patikimumo.

Priimdama sprendimą atšaukti licenciją, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad šiai kredito unijai jau anksčiau buvo taikytos poveikio priemonės ir duoti rašytiniai nurodymai pažeidus teisės aktus, reglamentuojančius saugią ir patikimą veiklą.

2017 m. sausio 1 d. balansinės ataskaitos duomenimis, kredito unijos turtas sudarė 1,7 mln. eurų ir pagal turto dydį tai buvo šešiasdešimt devinta (iš 73) kredito unija Lietuvoje. Kredito unija vienija 392 narius.

Draudimo išmokos kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkams bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Pagal juos, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. eurų. Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio paskelbimo dienos (2017 m. kovo 7 d.).

Klientams aktualią naujausią informaciją dėl kredito unijos Žemaitijos iždasteikia laikinasis administratorius tel. (8 37) 201 433. Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657. Informaciją apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacine telefono linija  8 800 50 500 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt).