Lietuvos bankas
2017-01-24
11

Pranešame, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 61 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 65 straipsniu, Priežiūros tarnybos direktorius 2017 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 241-12 priėmė sprendimą iki 2017 m. kovo 31 d. paskelbti kredito unijos ,,Žemaitijos iždas“ (juridinio asmens kodas 302590015, registruotos buveinės adresas: Šviesos g. 5, LT-87123 Telšiai) veiklos apribojimą (moratoriumą) ir kredito unijos laikinuoju administratoriumi paskirti UAB ,,Verslo konsultantai“ (juridinio asmens kodas 300107165, buveinės adresas: Vytauto pr. 29, LT-47197 Kaunas). Sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.