Lietuvos bankas
2012-11-16

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas; Nacionalinei kredito unijai nurodyta laikinai apriboti kai kuriuos skolinimo sandorius ir naujų indėlių priėmimą; leido pakeisti UAB ,,Orion Asset Management“ valdomo fondo taisykles

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į jį įrašyti šių vartojimo kredito davėjų nauji tarpininkai: UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ – 14, UAB ,,AČIŪ kreditas“ – 3, UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ – 3, UAB ,,4finance“ – 1.

Iki šiol į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 69 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“, 42 UAB ,,LATEKO LIZINGAS“, 2 UAB ,,AČIŪ kreditas“ ir 2 UAB ,,4finance“ vartojimo kredito tarpininkai.

Vartojimo kredito tarpininkų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Nacionalinei kredito unijai nurodyta laikinai apriboti kai kuriuos skolinimo sandorius ir naujų indėlių priėmimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, nustačiusi, kad, Nacionalinėje kredito unijoje sparčiai augant indėlių apimčiai, kredituojama neturint veiksmingos kredito rizikos valdymo sistemos, nurodė kredito unijai laikinai apriboti teisę teikti kai kurias paslaugas.

Nacionalinei kredito unijai nurodyta nesudaryti naujų terminuotųjų indėlių priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių sutarčių, t. y. sutarčių, kuriose būtų nustatyta kredito unijos pareiga išmokėti indėlį praėjus tam tikram terminui. Apribojimas netaikomas tais atvejais, kai, pasibaigus terminuotojo indėlio terminui, su indėlininku dėl tokio paties dydžio indėlio sudaroma nauja arba pratęsiama anksčiau sudaryta indėlio sutartis. Nacionalinei kredito unijai taip pat nurodyta nesudaryti skolinimo sandorių tais atvejais, kai kredito unijos turimų skolininkui piniginių reikalavimų ir (ar) įsipareigojimų suma viršija 30 tūkst. Lt sumą.

Priežiūros tarnybos sprendime išdėstyti laikini nurodymai galios iki galutinio Nacionalinės kredito unijos inspektavimo ataskaitos rezultatų įvertinimo. Inspektavimas atliktas 2012 m. spalio 15–26 d. Pagal Lietuvos banko patvirtintus Kredito unijų inspektavimo nuostatus, galutinė inspektavimo išvada teikiama tik gavus patvirtinimą, kad visi inspektuotos kredito unijos stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir administracijos vadovas susipažino su inspektavimo ataskaita, arba praėjus 15 dienų terminui nuo inspektavimo ataskaitos gavimo kredito unijoje dienos.

Leido pakeisti UAB ,,Orion Asset Management“ valdomo fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB ,,Orion Asset Management“ valdomo „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“ taisykles.

Taisyklių pakeitimai susiję su šio fondo strategijos ir pavadinimo (būsimas pavadinimas – „ZPR Global Equity Fund“) keitimu, priežiūros institucijos pasikeitimu, sąvokos „sutrumpintas prospektas“ keitimu į „pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas“, taip pat kitais redakcinio pobūdžio pakeitimais.

UAB ,,Orion Asset Management“ šiuo metu valdo 2 suderintuosius subjektus ir 5 specialiuosius investicinius fondus.