Lietuvos bankas
2020-03-20
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo dėl dalies UAB „SONECT Europe“ ir  Neprieštarauta dėl Axxa Fintech Solutions, UAB įsigijimo, atnaujino viešuosius sąrašus.

Neprieštarauta dėl dalies UAB „SONECT Europe“ įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gavo Švedijos bendrovės Loomis AB prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „SONECT Europe“ dalies įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Loomis AB netiesiogiai įsigytų UAB „SONECT Europe“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, didesnę nei 10 proc., tačiau ne daugiau kaip 20 proc.

Neprieštarauta dėl Axxa Fintech Solutions, UAB įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gavo fizinio asmens prašymą dėl mokėjimo įstaigos Axxa Fintech Solutions, UAB, įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad fizinis asmuo įsigytų Axxa Fintech Solutions, UAB.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Atsižvelgdama į UAB ESTO prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Visos draudimo paslaugos“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, įrašė bendrovę į Viešąjį draudimo brokerių įmonių sąrašą.

Atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos Globalnetint, UAB, prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šios bendrovės tarpininką Arkanum Technologies OÜ iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašo.