Lietuvos bankas
2022-09-09
11

Bauda ir įpareigojimai „Paysera LT“, UAB
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, patikrinimą ir nustatė, kad ji ne visa apimtimi įvykdė nurodymą pašalinti 2020 m. vykusio patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.

Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė „Paysera LT“, UAB, 100 tūkst. Eur baudą, įpareigojo bendrovę ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kitus patikrinimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus. Taip pat „Paysera LT“, UAB, iki atskiro Lietuvos banko sprendimo nurodyta neužmegzti dalykinių santykių ir neteikti paslaugų naujiems klientams, kurie nereziduoja Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba yra ne EEE valstybių piliečiai, išskyrus atvejus, kai klientai reziduoja Ukrainoje arba yra Ukrainos piliečiai, o juridinių asmenų atveju – kurių buveinė yra ne EEE ir (arba) kurių vykdoma ekonominė veikla priskiriama prie rizikingų (pvz., virtualiojo turto keitimas, paskolos virtualiuoju turtu, investavimas į Forex ir pan.).

UAB ESTO skirta poveikio priemonė
Lietuvos bankas, atlikęs vartojimo kredito davėjos UAB ESTO patikrinimą, nustatė, kad bendrovė pažeidė Vartojimo kredito įstatymą.

UAB ESTO, prieš sudarydama sutartis, netinkamai vertino klientų kreditingumą. Be to, kai kuriais atvejais bendrovė nustatydavo vartotojams nepalankią bendrą vartojimo kredito kainą, taip pažeisdama jų interesus. Bendrovė pripažino padarytus teisės aktų pažeidimus ir juos ištaisė. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB ESTO 15 tūkst. Eur baudą ir paviešino pažeidimą.

UAB „Sando investment“ išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Sando investment“ per nustatytą terminą nepradėjo vykdyti veiklos (teikti vartojimo kreditų), išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Pritarė Revolut Bank UAB teiktam kandidatui
Atsižvelgęs į Revolut Bank UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Vytautui Dantai eiti šio banko administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.

Papildyta Revolut Securities UAB licencija
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Revolut Securities UAB prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, papildė bendrovei išduotą finansų maklerio įmonės licenciją leidimu teikti investicines ir kitas papildomas paslaugas. Ji galės vykdyti ir pavedimus klientų sąskaita, valdyti finansinių priemonių portfelį, teikti investavimo rekomendacijas, keisti užsienio valiutą, kai ši paslauga bus susijusi su investicinių paslaugų teikimu.

Leista įsigyti LPB Capital, UAB, akcijas
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito davėjos LPB Capital, UAB, akcijų paketo įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, centrinis bankas pritarė LPB Capital, UAB, akcijų įsigijimo sandoriui. Juo fizinis asmuo įsigytų 100 proc. minėtos bendrovės įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių.

Leido padidinti specializuoto banko Finora kreditas UAB kapitalą
Atsižvelgęs į Finora kreditas UAB prašymą, Lietuvos bankas leido įregistruoti šio specializuoto banko įstatų pakeitimą, kuriuo jo įstatinis kapitalas padidinamas nuo 2,5 mln. Eur iki 3 mln. Eur.

Leista netaikyti nenumatytų atvejų mechanizmo
Į Lietuvos banką kreipėsi Revolut Bank UAB ir elektroninių pinigų įstaiga SumUp EU Payments UAB prašydamos, kad joms nebūtų nustatomas su atvirąja bankininkyste susijęs reikalavimas.

Pagal teisės aktus (direktyvą, ją įgyvendinantį įstatymą ir papildantį reglamentą), mokėjimo paslaugų teikėjai per atvirojo ryšio sąsają (angl. application programming interface, API) privalo suteikti saugią ir patikimą prieigą kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams (pvz., mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms), kad klientams jie galėtų teikti mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir kitas paslaugas.

Nenumatytų atvejų mechanizmas yra atsarginė sąsaja, skirta naudoti tik tuo atveju, kai neveikia pagrindinė sąsaja. Reglamente yra nustatyta pareiga įdiegti tokį mechanizmą, tačiau taip pat rašoma, kad priežiūros institucija (šiuo atveju Lietuvos bankas) turi teisę atleisti mokėjimo paslaugų teikėjus nuo šios pareigos, jeigu jų atvirojo ryšio sąsajos atitinka visas Reglamente nurodytas sąlygas, išaiškintas Europos bankininkystės institucijos gairėse. 

Lietuvos bankas išsamiai išnagrinėjo pateiktą informaciją ir nustatė, kad minėti rinkos dalyviai yra parengę atvirojo ryšio sąsajas, skirtas mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugoms, ir jų atvirojo ryšio sąsajos atitinka visas Reglamente nurodytas sąlygas. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, centrinis bankas leido Revolut Bank UAB ir SumUp EU Payments UAB netaikyti nenumatytų atvejų mechanizmo.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.