Lietuvos bankas
2020-11-25
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos Gairėmis dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų, neprieštaravo dviejų bendrovių įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimui, pritarė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms.

Vadovausis Europos bankininkystės institucijos gairėmis dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų 
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų, nustatytų 2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijose (ESRV/2012/2) (EBA/GL/2019/05). Jomis siekiama įtvirtinti nuoseklią ir veiksmingą priežiūros praktiką, siekiant suderinti ataskaitų formas ir apibrėžtis, kad kredito įstaigoms būtų lengviau priežiūros institucijoms teikti ataskaitas apie finansavimo planus. Gairėse nustatytų rekomendacijų laikytis ir jomis vadovautis turėtų Lietuvoje įsteigti bankai, užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse, filialai ir centrinės kredito unijos.

Neprieštaravo UAB ESTO įsigijimui
Atsižvelgusi į ESTO Holdings OU prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų vartojimo kredito davėją UAB ESTO. 

Leista įsigyti UAB „H Pay & Go“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį 
Lietuvos bankas gavo UAB „Delta bazė“ prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „H Pay & Go“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB „Delta bazė“ įsigytų UAB „H Pay & Go“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc. 

Pritarta investicinio fondo „Domestique Alternative Finance Fund“ taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Domestique Asset Management“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto ir į paskolas investuojančio investicinio fondo „Domestique Alternative Finance Fund“ taisyklėms.

UAB Kredus įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB Kredus prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Į Valiutos keityklos operatorių sąrašą įrašyta UAB „Florinus“
Atsižvelgusi į UAB „Florinus“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba įrašė šią bendrovę į valiutos keityklos operatorių sąrašą.