Lietuvos bankas
2021-01-15
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė AB „Mano bankas“ valdybos nario kandidatūrai, leido European Merchant UAB padidinti įstatinį kapitalą, leido fiziniam asmeniui įsigyti UAB „Bendras finansavimas“ akcijų ir balsavimo teisių dalį, dviejų investicinių fondų taisykles pripažino netekusiomis galios.

Pritarta AB „Mano bankas“ valdybos nario kandidatūrai
Atsižvelgusi į specializuoto banko AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Ruslanui Telnovui eiti šio banko valdybos nario pareigas.

European Merchant UAB leista padidinti įstatinį kapitalą
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į European Merchant UAB prašymą, leido šiam specializuotam bankui pakeisti įstatus, įstatinį kapitalą padidinant nuo 10,3 mln. iki 15,3 mln. Eur.

Leista įsigyti UAB „Bendras finansavimas“ akcijų ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB „Bendras finansavimas“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad fizinis asmuo netiesiogiai įgytų UAB „Bendras finansavimas“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

Taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus, pripažino netekusiomis galios:

  • UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo investicinio fondo „Prosperus Real Estate Fund I“ taisykles;
  • UAB „Domestique Asset Management“ uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Domestique Industrial Real Estate Fund“ taisykles.