Lietuvos bankas
2020-08-25
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Via Payments baudą mokėti dalimis, NESTE kortelę priskyrė prie riboto naudojimo mokėjimų priemonių, pritarė finansų rinkų dalyvių teiktiems kandidatams, priėmė kitus sprendimus.  

Via Payments, UAB, leista baudą mokėti dalimis 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gavo Via Payments, UAB, prašymą išdėstyti Lietuvos banko skirtą 120 tūkst. Eur baudos mokėjimą per vienus metus. 

Priežiūros tarnyba, įvertinusi prašymo motyvus ir atsižvelgusi į tai, kad Lietuvos banko įstatyme numatyta tokia galimybė (jei yra objektyvių aplinkybių), o skirtos baudos poveikis bus pasiektas ir išdėsčius jos mokėjimą dalimis, leido bendrovei sumokėti baudą per dvylika kartų – iki 2021 m. liepos 15 d. 

Bauda Via Payments, UAB, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus skirta 2020 m. liepos mėn. pradžioje, jos dalį įstaiga jau sumokėjo.

NESTE kortelė priskirta prie riboto naudojimo mokėjimų priemonių 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „NESTE LIETUVA“ pranešimą apie leidžiamą atsiskaitymo priemonę NESTE kortelę, patvirtino, kad ši kortelė patenka į Mokėjimų įstatymo taikymo išimtį, kaip ribotai naudojama mokėjimo priemonė. Pagal minėtą įstatymą, paslaugų teikėjai, kurie vykdo veiklą naudodamiesi vadinamąja riboto tinklo išimtimi (pvz., leidžia mokėjimo korteles, kuriomis galima atsiskaityti tik jų išleidėjo parduotuvėse arba tik už labai riboto asortimento prekes ar paslaugas), privalo pranešti Lietuvos bankui, jei mokėjimo operacijų vertė per paskutiniuosius 12 mėn. viršijo 1 mln. Eur. Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB „NESTE LIETUVA“ veiklos modelis atitinka išimties taikymo kriterijų, ir įtraukė šį modelį į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sąrašą. Tačiau dėl minėtos paslaugos bendrovė netampa prižiūrimu finansų rinkos dalyviu.  

Leista eiti pareigas 
Atsižvelgusi į finansų rinkos dalyvių prašymus ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba:

  • pritarė Arūno Rumsko, pretenduojančio eiti AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai; 
  • leido Aurelijai Žindžiuvienei eiti AB „Mano bankas“ vidaus audito tarnybos vadovo pareigas;
  • leido Ozanui Alparslanui eiti European Merchant Bank, UAB, vidaus audito tarnybos vadovo pareigas;
  • leido Violetai Čeponienei eiti Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas.

Leista įsigyti UAB „I asset management“ akcijų ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo UAB „Suprema LT“ ir dviejų fizinių asmenų prašymus neprieštarauti dėl valdymo įmonės UAB „I asset management“ akcijų ir balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB „Suprema LT“ tiesiogiai, o du fiziniai asmenys netiesiogiai įsigytų tokią UAB „I asset management“ akcijų ir balsavimo teisių dalį, kad kiekvieno jų turima valdymo įmonės akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis viršytų 30, bet nesiektų 50 proc.

Leista CommonSign, UAB, teikti sąskaitos informacijos paslaugą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į CommonSign, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, išdavė šiai bendrovei mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją.

Pritarta „EIKA Development Fund“ taisyklėms
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Eika Asset Management“ prašymą, pritarė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „EIKA Development Fund“ taisyklėms.

Pritarta „Future Megatrends Fund“ taisyklėms
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Synergy Finance“ prašymą, pritarė atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Future Megatrends Fund“ taisyklėms.

„ORION High Yield Property Fund“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Orion Asset Management“ prašymą, pripažino uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION High Yield Property Fund“ steigimo dokumentus netekusiais galios.

„GECO ENERGY FUND“ steigimo dokumentai pripažinti netekusiais galios
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ prašymą, pripažino uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „GECO ENERGY FUND“ (nuo 2020m. kovo 5 d. pavadinimas buvo „ZIP Property Finance“) steigimo dokumentus netekusiais galios.

UAB „KAPKA“ nebeteiks mokėjimo paslaugų
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „KAPKA“ prašymą, panaikino mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos galiojimą.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus:
•    įrašė UAB HT Brokers į draudimo brokerių įmonių sąrašą;
•    įrašė UAB „Perlosa“ į Viešąjį kredito davėjų sąrašą;
•    įrašė Investment Evolution, UAB, į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
•    įrašė UAB Heavy Finance ir UAB INRENTO į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;
•    įrašė UAB „Vertikalus dangus“ ir MB „Finansų patarimai“ į Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą;
•    įrašė UAB „LENDERS“ į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą;
•    išbraukė elektroninių pinigų įstaigos Globalnetint, UAB, tarpininkę Remanova Ltd ir elektroninių pinigų įstaigos UAB „IBS Lithuania“ tarpininką KogoPay (UK) Limited iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašo.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti interneto svetainę  
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę swtech.tilda.ws, kuri naudojama nelegaliai siūlant ir teikiant sutelktinio finansavimo operatoriaus paslaugą. Šiuo metu blokuojamųjų sąraše jau yra 58 interneto svetainės, kuriose nelegaliai buvo siūlytos finansinės paslaugos.