Lietuvos bankas
2020-07-03
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko elektroninių pinigų įstaigos Via Payments UAB tikslinį inspektavimą ir jo metu nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų. Už tai bendrovei skyrė piniginę baudą ir įpareigojo ištaisyti nurodytus pažeidimus. Bendrovė nurodė, jog nustatytus trūkumus pašalino.

Inspektavimo metu nustatyta, kad įstaigoje taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros neleido užtikrinti tinkamo klientų skirstymo į rizikos grupes. Ne visais atvejais buvo tikrinama kliento naudos gavėjo informacija patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose. Nustatyta atvejų, kai buvo negauta informacija apie kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį. Be to, rasta procedūrų, kurios padėtų nustatyti, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, trūkumų. Įstaiga nesiėmė tinkamų priemonių aukštos rizikos klientų lėšų kilmės šaltiniui nustatyti. Trūkumų rasta ir atliekant privalomą nuolatinę dalykinių santykių ir operacijų stebėseną.

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė Via Payments UAB 120 tūkst. Eur baudą. Bendrovė informavo Priežiūros tarnybą, kad jau ėmėsi priemonių stiprinti pinigų plovimo prevencijos sritį – padidino su atitikties sritimi dirbančių specialistų skaičių, tobulina technologinius sprendimus.

Netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo

Analizuodama elektroninių pinigų įstaigų veiklą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba fiksavo, kad Via Payments UAB pažeidė teisės aktus, nes 2020 m. kovo 31 d. duomenimis, netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo. Kadangi bendrovė pašalino pažeidimą per trumpą laiką, nenustatyta, kad dėl to galėjo nukentėti jos klientų interesai. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos bankas nusprendė skirti švelnią poveikio priemonę – paviešinti pažeidimą. 

Via Payments UAB turi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteiktą 2017 m. spalio 10 d.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.