Lietuvos bankas
2020-03-06
  • prieziuros-tarnybos-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė „Secure Nordic Payments“, UAB (anksčiau MisterTango, UAB), veiklos apribojimus, įvertino finansų maklerio įmonės Evernord UAB FMĮ patikrinimo rezultatus, priėmė ir kitus sprendimus.

Atšaukti „Secure Nordic Payments“, UAB, veiklos apribojimai
Lietuvos bankas 2019 m. spalio pabaigoje už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus skyrė MisterTango, UAB (dabar – „Secure Nordic Payments“, UAB), baudą ir nurodė neteikti mokėjimo paslaugų tam tikroms klientų grupėms. Atsižvelgdama į tai, kad įstaiga ėmėsi veiksmų ir pašalino daugumą inspektavimo metu nustatytų pažeidimų bei trūkumų, aktyviai šalina likusius trūkumus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė atšaukti apribojimus, tačiau atidžiai stebės šios įstaigos prisiimamą riziką ir taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių efektyvumą. 

Evernord UAB FMĮ patikrinimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į finansų maklerio įmonės Evernord UAB FMĮ tikslinio planinio patikrinimo rezultatus, įpareigojo įmonę per šešis mėnesius pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

Neprieštarauta dėl įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjo Axios Capital Limited ir Silvergate Holding Limited prašymus dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „Silvergate LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo ir neprieštaravo, kad Axios Capital Limited netiesiogiai, o Silvergate Holding Limited tiesiogiai įsigytų daugiau nei 50 proc. UAB „Silvergate LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

UAB „LSV Intergroup“ išbraukta iš viešojo sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus UAB „LSV Intergroup“ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo.