Lietuvos bankas
2024-04-02
11

Pritarta Saldo Bank UAB teiktoms kandidatūroms
Atsižvelgęs į Saldo Bank UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Mindaugui Varnui ir Augustui Glinskiui eiti šio banko valdybos narių pareigas.

Patvirtintas UAB „Sostinės bokštai“ prospektas 
Atsižvelgęs į UAB „Sostinės bokštai“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino jos prospektą, skirtą emitento išleidžiamų obligacijų, kurių vertė iki 53,5 mln. Eur ir kurios yra bendros 67 mln. Eur vertės programos dalis, viešam siūlymui ir visų pagal programą išleistų obligacijų įtraukimui į AB Nasdaq Vilnius alternatyviąją First North rinką. 

Šis prospektas parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus, tačiau nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Flywire Europe, UAB, nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų
Lietuvos bankas nustatė, kad mokėjimo įstaiga Flywire Europe, UAB, 2023 m. III ir IV ketvirtį nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, kurių privalo laikytis nuolat. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas skyrė įstaigai 40 tūkst. Eur baudą. Pažeidimą Flywire Europe, UAB, jau yra pašalinusi. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia

„Utenos butų ūkiui“ – mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į uždarosios akcinės bendrovės „Utenos butų ūkis“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė jai mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti mokėjimo priemonių išleidimo ir gaunamų mokėjimų apdorojimo bei pinigų perlaidų paslaugas.

Leista įsigyti Remit Choice Limited, UAB
Lietuvos bankas išnagrinėjo dviejų fizinių asmenų prašymus ir neprieštaravo, kad jie netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigą Remit Choice Limited, UAB.

Papildytas viešasis sąrašas
Atsižvelgęs į finansų maklerio įmonės Evernord UAB prašymą, Lietuvos bankas įrašė Silvą Pieniauskienę į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą.