Lietuvos bankas
2020-10-06
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė finansų rinkos dalyvių teiktoms kandidatūroms ir investicinio fondo taisyklėms, leido įsigyti valdymo įmonę, dviem bendrovėms išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių veiklos leidimus, papildė finansų maklerio įmonės licenciją.

Pritarta kandidatūroms
Atsižvelgusi į finansų rinkos dalyvių prašymus ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba: 

  • pritarė Martin Danielsen, pretenduojančio eiti akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.
  • leido Jūratei Janušauskienei ir Vygandui Jonušui eiti UAB GF banko valdybos nario pareigas, Justinui Muleikai – generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas, o Justinai Šiaudinytei – Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas.
  • pritarė Ingos Kriaučiūnienės, pretenduojančios eiti gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ valdybos narės pareigas, kandidatūrai.
  • pritarė Eglės Šaltenytės, Mindaugo Vaičiulio, Aleksandr Četverikov, Aurimo Maždžieriaus ir Liudmilos Damulienės, ketinančių eiti Pensijų anuitetų fondo tarybos narių pareigas, kandidatūroms.

Pritarta „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, pritarė šios bendrovės valdomo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklėms ir tai leido pradėti veiklą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ subfondui.

Leista įsigyti valdymo įmonę Practica Capital Management UAB
Lietuvos bankas gavo Aqua Cap, UAB, UAB „Opus operis“ ir dviejų fizinių asmenų prašymą dėl valdymo įmonės Practica Capital Management UAB akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Aqua Cap, UAB ir UAB „Opus operis“ tiesiogiai, o fiziniai asmenys netiesiogiai įsigytų po 50 proc. valdymo įmonės Practica Capital Management UAB akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

UAB Union Capital ir Aggressive capital, UAB – informuotiesiems investuotojams skirtų KIS valdymo įmonės veiklos leidimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB Union Capital ir Aggressive capital, UAB, prašymus ir įvertinusi gautą informaciją, nutarė išduoti šioms bendrovėms informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo įmonės veiklos leidimus, suteikiančius teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus KIS, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų KIS įstatymą.

Evernord UAB – B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija
Atsižvelgusi į Evernord UAB prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė Evernord UAB B kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją (prieš tai įmonė turėjo C kategorijos licenciją). Šis pokytis Evernord UAB leis teikti klientams daugiau paslaugų.