Lietuvos bankas
2018-02-27
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Novaturas“ prospektą, leido įsigyti UAB „mogo LT“ kapitalo ir balsavimo teisių dalis, pritarė „Prime Location Property Fund“ įstatų pakeitimams ir iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo išbraukė UAB „MiniGo LT“.

Patvirtintas AB „Novaturas“ prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į AB „Novaturas“ prašymą, patvirtino šios bendrovės prospektą, skirtą viešam akcijų siūlymui Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje, bei pritarė 7 807 000 AB „Novaturas“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų įtraukimui į prekybą Varšuvos akcijų ir AB „Nasdaq Vilnius“ biržose.

Esami AB „Novaturas“ akcininkai numato pasiūlyti viešai 3 903 500 paprastųjų vardinių akcijų (1 akcijos nominalioji vertė 0,03 Eur, akcijų bendroji nominalioji vertė 117 105 Eur) su galimybe, esant paklausai, numatytą akcijų skaičių padidinti iki 5 152 620 vienetų.

Prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Leista įsigyti UAB „mogo LT“ kapitalo ir balsavimo teisių dalis
Atsižvelgdama į Maltoje registruotų AUTOINVEST INTERNATIONAL LTD. ir „Modo Investments Limited“ prašymus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kiekvienai iš šių bendrovių netiesiogiai įsigyti vartojimo kredito davėjo UAB „mogo LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, lygias arba viršijančias 20 proc.

Pritarta „Prime Location Property Fund“ įstatų pakeitimams
Atsižvelgdama į valdymo įmonės UAB „Lewben Investment Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės akcinės kintamojo kapitalo bendrovės „Prime Location Property Fund“ įstatų pakeitimams.

UAB „MiniGo LT“ išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į vartojimo kredito davėjos UAB „MiniGo LT“ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.