Lietuvos bankas
2018-02-08
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo Rato kredito uniją, leido patvirtinti „Nextury Technology Fund“ taisykles ir išbraukė UAB „Sigirė“ iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Įspėta Rato kredito unija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko neplaninį Rato kredito unijos patikrinimą, kurio metu rado pažeidimų, susijusių su vidaus kontrolės procedūrų užtikrinimu, kredito tvarumo, rizikos ir skolininkų finansinės būklės vertinimu, operacijų stebėsena bei finansinių duomenų kokybe.    

Atsižvelgdama į tai, kad Rato kredito unija pripažino didžiąją dalį pažeidimų bei veiklos trūkumų ir jau ėmėsi veiksmų, kad juos pašalintų, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba ją įspėjo ir įpareigojo per dešimt darbo dienų parengti trūkumų pašalinimo priemonių planą, o visus trūkumus pašalinti iki 2018 m. kovo 31 d.

Skiriant nuobaudą atsižvelgta ir į tai, kad pažeidimai neturėjo reikšmingos neigiamos įtakos indėlininkų ir kitų kreditorių interesams bei stabiliai ir patikimai kredito unijos veiklai. Pagal turto dydį Rato kredito unija yra ketvirta kredito unijų sistemoje.

Leido patvirtinti Nextury Technology Fund“ taisykles
Atsižvelgdama į UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti šios bendrovės steigiamo specialiojo atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Nextury Technology Fund“, taisykles ir pasirinkti depozitoriumą „Swedbank“, AB. Šio fondo turtą ketinama investuoti į technologijų sektoriaus bendrovių vertybinius popierius, įtrauktus į vertybinių popierių biržų sąrašus visame pasaulyje.

UAB „Sigirė“ išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į vartojimo kredito davėjo UAB „Sigirė“ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.