Lietuvos bankas
2017-09-15
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo UAB „SB lizingas“, leido patvirtinti specialiojo investicinio fondo „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“​ taisykles, nusprendė išduoti UAB „Elektroninių pinigų bitė“ elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją.

Įspėta UAB „SB lizingas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi vartojimo kredito gavėjo skundą, nustatė, kad UAB „SB lizingas“ pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. Bendrovė vartojimo kredito sutartyje klaidingai nurodė bendrą vartojimo kredito sumą, o palūkanas skaičiavo ne tik nuo kredito gavėjui suteikto vartojimo kredito, bet ir nuo bendros vartojimo kredito kainos dalies, t. y. sutarties sudarymo mokesčio. Be to, vartojimo kredito sutarties įmokų mokėjimo grafike nebuvo nurodyta, kokia kiekvienos mėnesio įmokos dalis skiriama suteikto vartojimo kredito sumai grąžinti bei konkrečioms papildomoms išlaidoms ir sutarties sudarymo mokesčiui padengti. Atsižvelgdama į tai, kad bendrovė padarytą žalą atlygino, Priežiūros tarnyba UAB „SB lizingas“ įspėjo ir įpareigojo ją ištaisyti nustatytus pažeidimus bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus. UAB „SB lizingas“ pateikė įrodymus, kad nustatytus trūkumus ištaisė ir ėmėsi priemonių, kad tokie pažeidimai nepasikartotų.

Leido patvirtinti specialiojo investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą, leido patvirtinti įmonės steigiamo specialiojo investicinio fondo „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, taisykles ir pasirinkti depozitoriumą „Swedbank“, AB.

Bendrovei – elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija
Atsižvelgdama į UAB „Elektroninių pinigų bitė“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išduoti šiai bendrovei elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo operacijų, mokėjimo priemonių išdavimo (priėmimo) ir pinigų perlaidų paslaugas.

Bendrovė įrašyta į Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą
Atsižvelgdama į UAB „Hipotekiniai kreditai“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą.

Bendrovė įrašyta į Viešąjį kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Kredito garantas“ prašymą ir įvertinusi su prašymu pateiktus dokumentus, nusprendė įrašyti bendrovę į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.