Lietuvos bankas
2017-01-04
11

Dvi bendrovės įrašytos į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą; papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas; papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas; pritarta UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario kandidatūrai; suderintas UADBB „Marsh Lietuva“ įstatų pakeitimas; leista panaikinti investicinį fondą „My Residence“; vadovausis gairėmis.

Dvi bendrovės įrašytos į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Berolita“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ prašymus, įrašė šias įmones į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą, nusprendė įtraukti šios įstaigos tarpininką – UAB „Gulbelė“ – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ prašymą ir susijusią medžiagą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė įtraukti šios įmonės tarpininką TalkRemit Ltd į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Pritarta UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Nicolas Mucherlio, pretenduojančio eiti UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Suderintas UADBB „Marsh Lietuva“ įstatų pakeitimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UADBB „Marsh Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 126,7 tūkst. iki 226,7 tūkst. Eur yra suderintas.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta, kad draudimo įmonės įstatai, keičiami dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo, priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija prieš draudimo įmonei pateikiant informaciją apie pakeitimus Juridinių asmenų registrui.

Leista panaikinti investicinį fondą „My Residence“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pripažino netekusiomis galios šios įmonės įsteigto specialiojo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „My Residence“ taisykles. Fondas įkurtas 2011 m., o 2016 m. gegužės mėn. valdymo įmonė nusprendė šį fondą likviduoti.

Šiuo metu UAB „INVL Asset Management“ valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius investicinius fondus ir 2 specialiąsias uždarojo tipo investicines bendroves.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Trečiųjų šalių draudimo įmonių filialų priežiūros gairėmis.

Gairių tikslas – užtikrinti, kad trečiųjų (ne Europos ekonominės erdvės) valstybių draudimo įmonės filialo draudėjai gautų bent tokio paties lygio apsaugą, kokia taikoma, kai draudėjai yra sudarę sutartį su Europos Sąjungoje įsteigta ir savo buveinės valstybėje narėje arba per filialą kitoje valstybėje narėje veikiančia draudimo įmone.

Trečiųjų valstybių draudimo įmonės, veikiančios Lietuvoje, turėtų laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų. Šiuo metu Lietuvoje nėra tokių įmonių filialų.