Lietuvos bankas
2016-04-21
11

Trys vartojimo kredito davėjai sumokėjo už netinkamą mokumo vertinimą Lietuvos banko skirtas baudas; patvirtinta pozicija dėl turto draudimo sutarčių, sudaromų siekiant gauti kreditą nekilnojamajam turtui įsigyti; suderinti BALTO LINK, UADBB, ir UADBB „Drauvelita“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo

UAB „Lateko lizingas“, UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. kovo mėn. skirtas baudas – iš viso 25 590 Eur. Baudos buvo skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pagal gautus skundus patikrino 14 UAB „IPF Digital Lietuva“ sudarytų vartojimo kredito sutarčių. Sudarant daugiau nei pusę jų, vartojimo kredito gavėjų mokumui vertinti įmonė naudojo klientų pateiktus duomenis apie gaunamas pajamas, bet nesurinko šias pajamas pagrindžiančių dokumentų. Be to, 11 klientų darbo stažas buvo trumpesnis kaip keturi mėnesiai, todėl jų pajamos negalėjo būti pripažintos tvariomis. Šešiais atvejais netikrinta ir asmenų pateikta informacija apie finansinius įsipareigojimus.

Taip pat nustatyta atvejų, kai UAB „IPF Digital Lietuva“ suteikė vartojimo kreditą, nors jo gavėjų įsipareigojimų ir tvarių pajamų santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą. UAB „IPF Digital Lietuva“ skirta 11 tūkst. Eur bauda. Baudos dydis nustatytas atsižvelgus į tai, kad pažeidimai pakartotinai padaryti per vienus metus. UAB „IPF Digital Lietuva“ ėmėsi priemonių pažeidimams ištaisyti.

11 tūkst. Eur bauda skirta ir UAB „Lateko lizingas“, ji irgi per vienus metus padarė pakartotinių pažeidimų. Pagal gautą skundą nustatyta, kad įmonė, suteikdama vartojimo kreditą, rėmėsi kliento pateikta informacija apie gaunamas pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus, bet nesurinko pakankamai informacijos apie kliento finansinę padėtį, todėl netinkamai įvertino jo mokumą.

Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ skirta 3 590 Eur bauda. Patikrinus šios bendrovės 50 vartojimo kredito sutarčių, paaiškėjo, kad ji 38 proc. atvejų suteikė vartojimo kreditus asmenims, apie kurių tvarias pajamas nebuvo surinkusi įrodymų. Bendrovė neteisingai skaičiavo ir finansinių įsipareigojimų dydį: prie klientų jau turimų finansinių įsipareigojimų nepridėdavo naujai sudaromų vartojimo kredito sutarčių mokėtinų sumų. Dėl to neteisingai apskaičiuodavo asmenų finansinių įsipareigojimų ir pajamų santykį – 19 iš 50 atvejų šis santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą. „Provident finansai“ informavo, kad ėmėsi priemonių pažeidimams ištaisyti.

Patvirtinta pozicija dėl turto draudimo sutarčių, sudaromų siekiant gauti kreditą nekilnojamajam turtui įsigyti

Įvertinusi situaciją rinkoje ir siekdama užtikrinti tinkamą aptariamų turto draudimo sutarčių šalių ir suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyrą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė ir patvirtino poziciją dėl turto draudimo sutarčių, sudaromų siekiant gauti kreditą nekilnojamajam turtui įsigyti (262.6 KB download icon).                

Pozicija priimta nustačius, kad esama praktika ne visada užtikrina draudėjų interesus. Kredito įstaigos dažnai reikalauja, kad kredito gavėjai įkeistą turtą apdraustų viena sutartimi visam kredito sutarties laikotarpiui. Draudimo sutarties sąlygų nustatymas ilgam laikotarpiui ilgainiui iškreipia draudimo sutarties sąlygas (dėl ekonominių ir fizinių priežasčių), todėl sudaromas klaidingas draudėjo (kredito gavėjo) lūkestis dėl draudimo apsaugos.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė laikytis pozicijos, kad turto draudimo sutartys, sudaromos siekiant gauti kreditą nekilnojamajam turtui įsigyti, turi būti sudaromos tokiam laikotarpiui, kuris leistų kiek galima tiksliau vertinti draudimo riziką ir nustatyti draudimo sutarties sąlygas. Rinkoje įprasta, kad šis laikotarpis apima vienus metus. Draudimo apsaugos nepertraukiamumą šiuo atveju galėtų užtikrinti sutartyje įtvirtinta automatinio sutarties pratęsimo sąlyga. Kredito įstaigoms aktualus apsidraudimo rizikos valdymas galėtų būti vykdomas draudiko kredito įstaigai periodiškai teikiamos informacijos apie individualias draudimo sutartis (jų sąlygas, esminius pasikeitimus) pagrindu.

Suderinti BALTO LINK, UADBB, ir UADBB „Drauvelita“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad yra suderinti dviejų uždarųjų akcinių draudimo brokerių bendrovių (UADBB) – BALTO LINK ir „Drauvelita“ – įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo.

2015 m. gruodžio 22 d. neeiliniame visuotiniame BALTO LINK, UADBB, akcininkų susirinkime buvo nuspręsta iki 399 000 Eur padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iš šios bendrovės nepaskirstytojo pelno. Padidinus bendrovės įstatinį kapitalą, akcininkų sudėtis ir akcininkų turimų bendrovės akcijų skaičius nesikeis. Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija šiai bendrovei išduota 2004 m. rugsėjo 14 d.

2016 m. kovo 16 d. UADBB „Drauvelita“ įstatinį kapitalą padidinti nuo 15 060 iki 24 906 Eur nusprendė vienintelis bendrovės akcininkas, įsigijęs naujos emisijos akcijų. Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija šiai bendrovei išduota 2004 m. lapkričio 16 d.