Lietuvos bankas
2016-03-10
11

Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimą trims greitųjų kreditų bendrovėms Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas. Bendra baudų suma – 25 590 eurų.

Pažeidimai paaiškėjo vykdant vartojimo kredito davėjų priežiūrą arba išnagrinėjus gautus klientų skundus.

Patikrinus vienos greitųjų kreditų bendrovės 50 vartojimo kredito sutarčių, paaiškėjo, kad įmonė 38 proc. atvejų suteikė vartojimo kreditus asmenims, kurie neturėjo pajamų. Bendrovė neteisingai skaičiavo ir finansinių įsipareigojimų dydį: prie klientų jau turimų finansinių įsipareigojimų nepridėdavo naujai sudaromų vartojimo kredito sutarčių mokėjimo sumų. Dėl to neteisingai apskaičiuodavo asmenų įsipareigojimų ir pajamų santykį – 19 iš 50 atvejų šis santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą.

Kitos greitųjų kreditų bendrovės atveju buvo patikrinta 14 vartojimo kredito sutarčių pagal gautus skundus ir nustatyta, kad įmonė ne visais atvejais tinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų mokumą. Daugiau nei puse atvejų šiam vertinimui įmonė naudojo tik klientų pateiktus duomenis apie jų gaunamas pajamas, tačiau nesurinko šias pajamas pagrindžiančių dokumentų. Be to, 11 klientų darbo stažas buvo trumpesnis kaip keturi mėnesiai, todėl jų pajamos negalėjo būti pripažintos tvariomis. 6 atvejais buvo netinkamai vertinami ir klientų finansiniai įsipareigojimai – asmenų pateikta informacija nebuvo tikrinama. Taip pat nustatyta atvejų, kai bendrovė suteikė vartojimo kreditą, kai vartojimo kredito gavėjų įsipareigojimų ir tvarių pajamų santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą.

Trečioji greitųjų kreditų bendrovė, kuri buvo tikrinta pagal gautą skundą, suteikdama vartojimo kreditą rėmėsi kliento pateikta informacija apie gaunamas pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus. Ji nesurinko pakankamai informacijos apie kliento finansinę padėtį, todėl netinkamai įvertino jo mokumą.  

Visos bendrovės pripažino padarytus pažeidimus, dvi iš jų ėmėsi priemonių jiems ištaisyti.

Išsamesnę informaciją ir įmonių pavadinimus, jeigu sprendimai nebus apskųsti teismui, Lietuvos bankas, vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymu, paskelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 70 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejų pagal gautus pareiškėjų skundus arba savo iniciatyva. Iš jų 63 atvejais (90 %) skirtos poveikio priemonės. Vartojimo kredito davėjams skirtos 37 baudos, jų suma viršija 248 tūkst. eurų. Iš jų 2016 m. skirta 14 baudų, jų suma sudaro 75 942 eurus.