Lietuvos bankas
2012-08-07

Vilniaus kredito unijai laikinai uždrausta teikti skolinimo paslaugas; leista papildyti uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND III taisykles

Vilniaus kredito unijai laikinai uždrausta teikti skolinimo paslaugas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad Vilniaus kredito unija nevykdė veiklos riziką ribojančių normatyvų, nusprendė laikinai uždrausti jai teikti skolinimo (įskaitant hipotekines paskolas) finansinę paslaugą.

Sprendimas dėl šios poveikio priemonės priimtas dėl nevykdomų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, nustatančio, kad paskolos suma vienam skolininkui neviršytų 25 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo, ir didelių paskolų normatyvo, pagal kurį didelių paskolų bendroji suma negali būti didesnė kaip 300 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo. Skiriant minėtą poveikio priemonę, atsižvelgta į tai, kad Vilniaus kredito unijai jau anksčiau ne kartą buvo taikytos poveikio priemonės už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, pažeidimus.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nuomone, pritaikius šią poveikio priemonę kredito unija privalės iš esmės peržiūrėti paskolų portfelio koncentraciją ir, įvertinusi prisiimtą riziką, imtis priemonių veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui užtikrinti.

Kartu pažymėtina, kad šios poveikio priemonės pritaikymas neturėtų turėti neigiamos įtakos nei šalies kredito unijų sistemos, nei pačios kredito unijos stabilumui ir patikimumui, jis skatins Vilniaus kredito uniją atsakingiau vykdyti kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Vilniaus kredito unija įpareigota iki 2012 m. gruodžio 31 d. užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą. Jei unija riziką ribojančius normatyvus pradės vykdyti anksčiau, ji galės kreiptis į Lietuvos banką prašydama poveikio priemonės nebetaikyti.

Leista papildyti uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND III taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido papildyti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND III taisykles nauja nuostata dėl investicijų už Baltijos valstybių ribų apribojimo iki 15 procentų investuotojų įsipareigojimų investuoti į šį fondą.