Lietuvos bankas
2015-12-17
11

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas City Service SE akcijoms supirkti; AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte; suderintas UADBB „GURAMITA“ įstatų pakeitimas; panaikintas UADBB „LT DRAUDIMAS“ licencijos galiojimas; panaikintas UADBB „AMBER GARANTAS“ licencijos galiojimas; UADBB „Investicijų brokeris“ įrašyta į perdraudimo tarpininkų sąrašą; papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas; UAB „Aventus Capital“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo; mokėjimo įstaigos UAB „OPAY solutions“ tarpininkas įtrauktas į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą; pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo uždarojo tipo investicinio fondo taisyklėms;  leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles; vadovausis gairėmis

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas City Service SE akcijoms supirkti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „ICOR“ pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą City Service SE paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš prekybos AB „NASDAQ Vilnius“, mokant už vieną akciją 1,715 Eur.  

 AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigiamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą, nusprendė, kad AB „LESTO“ ir AB „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygose (su priedais) ir kita viešai paskelbta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.

Prospektui lygiavertis dokumentas skirtas įsteigtos AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimui į prekybą AB „NASDAQ OMX Vilnius“.

Suderintas UADBB „GURAMITA“ įstatų pakeitimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UADBB „GURAMITA“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 20,9 tūkst. iki 31,9 tūkst. Eur yra suderintas.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo keičiami draudimo brokerių įmonės įstatai priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija iki draudimo brokerių įmonės informacijos apie pakeitimus pateikimo Juridinių asmenų registrui.

Panaikintas UADBB „LT DRAUDIMAS“ licencijos galiojimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino UADBB „LT DRAUDIMAS“ 2010 m. išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencija naikinama įmonės prašymu.

Panaikintas UADBB „AMBER GARANTAS“ licencijos galiojimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino UADBB „Amber garantas“ 2007 m. išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencija naikinama įmonės prašymu.

UADBB „Investicijų brokeris“ įrašyta į perdraudimo tarpininkų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UADBB „Investicijų brokeris“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė įrašyti įmonę į perdraudimo tarpininkų sąrašą.

Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija bendrovei išduota 2007 m. lapkričio mėn.

Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Paskolų klubas“ prašymą, įrašė šią įmonę į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

UAB „Aventus Capital“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Vartojimo kredito davėjo UAB „Aventus Capital“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. Į šį sąrašą ji buvo įtraukta nuo 2011 m.

Įmonė teigia, kad ji nebevykdo vartojimo kreditų teikimo veiklos. UAB „Aventus Capital“ nutraukė vartojimo kredito sutartis, o pagal nutrauktas sutartis nepadengti įsipareigojimai perduoti administravimui įmonei UAB „Kaunas Investment Partners“.

Mokėjimo įstaigos UAB „OPAY solutions“ tarpininkas įtrauktas į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos „OPAY solutions“ prašymą, nusprendė jos tarpininką UAB „Sutelktinis finansavimas“ įtraukti į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Pritarta UAB „Synergy finance“ steigiamo uždarojo tipo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Synergy finance“ prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo investicinio fondo „Fixed Yield Invest Fund“ taisyklėms.

Šiuo metu UAB „Synergy finance“, be naujojo fondo, valdo 5 kolektyvinio investavimo subjektus: 1 specialųjį ir 4 informuotiesiems investuotojams skirtus fondus.

Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles

 Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund I“ taisykles.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „Lords LB Asset Management“ valdo 5 pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius ir 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority) 2015 m. spalio 5 d. priimtomis Gairėmis dėl palūkanų normos rizikos, kuri kyla iš ne prekybos veiklos, valdymo (EBA/GL/2015/08). Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis Europos bankininkystės institucijos 2014 m. gruodžio 19 d. priimtomis Gairėmis dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos (EBA/GL/2014/13). Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. gruodžio 31 d.