Lietuvos bankas
2015-09-08
11

Išduota nauja draudimo brokerių įmonės veiklos licencija; UAB „Trinitus“ galės įsigyti valdymo įmonės UAB „Ad ventum“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo; leista Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą; leista pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo investicinio fondo taisykles

Išduota nauja draudimo brokerių įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Jota“.

Įmonių, turinčių licencijas draudimo brokerių įmonės veiklai, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

UAB „Trinitus“ galės įsigyti valdymo įmonės UAB „Ad ventum“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštarauja, kad UAB „Trinitus“ įsigytų valdymo įmonės UAB „Ad ventum“ tokią balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį, kad valdymo įmonė taptų patronuojamąja įmone.

Leista Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 91 226 381,99 Eur.

Šis įstatų pakeitimas patvirtintas 2015 m. liepos 17 d. Šiaulių banko valdybos sprendimu vadovaujantis 2015 m. birželio 22 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Leista pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo investicinio fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB UAB„Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios valdymo įmonės valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.

Patvirtinus pakeistas taisykles, bus panaikintas anksčiau nustatytas platinimo mokestis, kuris turėjo būti taikomas vėlesnių platinimų investuotojams.

Valdymo įmonė šiuo metu valdo penkis nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus ir penkis informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.