Lietuvos bankas
2015-07-10
11

UAB „SB lizingas“ sumokėjo baudas už teisės aktų pažeidimus teikiant vartojimo kreditus; už laiku nepateiktas ataskaitas iš sąrašo išbraukti trys vartojimo kredito davėjai

UAB „SB lizingas“ sumokėjo baudas už teisės aktų pažeidimus teikiant vartojimo kreditus

Priežiūros tarnybos direktorius nutarė taikyti UAB „SB lizingas“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Ūkio banko lizingas“) poveikio priemones – skirti dvi pinigines baudas. Jas UAB „SB lizingas“ sumokėjo.

Priežiūros tarnyba tikslinio inspektavimo metu nustatė atvejų, kai UAB „SB lizingas“, vertindama vartojimo kredito gavėjų mokumą, nesilaikė Vartojimo kredito įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytos pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu, nes nesurinko duomenų apie vartojimo kredito gavėjų tvarias pajamas, taip pat neužtikrino nustatytos pareigos surinkti ir įvertinti informaciją apie vartojimo kredito gavėjo (šeimos) finansinius įsipareigojimus tinkamo vykdymo. Įmonė, negrąžindama vartojimo kredito gavėjams visos sumokėtų įmokų sumos, kai vartojimo kredito gavėjai nutraukė išperkamosios nuomos sutartis dėl netinkamos prekių kokybės ir grąžino pagal sutartis gautus daiktus, taip pat pažeidė Įstatymo nuostatas. Priežiūros tarnybos direktorius 2015 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 241-101 skyrė UAB „SB lizingas“ poveikio priemonę – 2 000 eurų baudą. Skirdamas poveikio priemonę, Priežiūros tarnybos direktorius atsižvelgė į tai, kad UAB „SB lizingas“ pripažino esant tam tikrų veiklos trūkumų ir ėmėsi priemonių jiems ištaisyti.

Priežiūros tarnyba, nagrinėdama vartojimo kredito gavėjo skundą, nustatė, kad UAB „SB lizingas“, suteikdama vartojimo kreditą konkrečiam asmeniui, tinkamai nesurinko ir neišsaugojo informacijos apie vartojimo kredito gavėjo turimus įsipareigojimus ir taip nesilaikė pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu. Priežiūros tarnybos direktorius 2015 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 241-102 skyrė UAB „SB lizingas“ poveikio priemonę – 500 eurų baudą. Skirdamas poveikio priemonę, Priežiūros tarnybos direktorius atsižvelgė į tai, kad UAB „SB lizingas“ pripažino pažeidimą, ėmėsi priemonių jam ištaisyti ir atsisakė palūkanų bei kitų, išskyrus suteikto kredito sumos, mokėjimų.

Pagal Įstatymo įgyvendinamuosius Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatus, vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimo tikslas yra įvertinti vartojimo kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kredito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti, taip pat vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, atsižvelgdamas į vartojimo kredito gavėjo pateiktą ir vartojimo kredito davėjui prieinamą informaciją, galinčius turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo mokumui.

Vadovaudamasi Įstatymo 35 straipsniu, priežiūros institucija apie šio Įstatymo nuostatų pažeidimą viešai savo interneto svetainėje skelbia praėjus 30 kalendorinių dienų po sprendimo priėmimo.

Už laiku nepateiktas ataskaitas iš sąrašo išbraukti trys vartojimo kredito davėjai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už nepateiktas vartojimo kredito teikimo veiklos ataskaitas (2013 m.– 2014 m.) nusprendė iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo išbraukti tris vartojimo kreditų davėjus: UAB „Dolce kreditas“, UAB „Largo grupė“ ir UAB „SAKSET“. Vartojimo kredito davėjai per nustatytą terminą nepateikė informacijos, patvirtinančios, kad yra pašalintos aplinkybės, dėl kurių jie buvo laikinai išbraukti iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 35 straipsniu, priežiūros institucija apie šio įstatymo nuostatų pažeidimą viešai savo interneto svetainėje skelbia praėjus 30 kalendorinių dienų po sprendimo priėmimo.