Lietuvos bankas
2014-10-21
11

UAB „DNB investicijų valdymas“ steigia du naujus pensijų kaupimo fondus; UAB „Prudentis“ steigia suderintąjį investicinį fondą; UAB ,,PegasusCredit“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo; draudimo ir perdraudimo įmonėms pateiktos rekomendacijos dėl pasirengimo teikti prašymus dėl vidaus modelių; patikrinta UADBB „LT brokeris“

UAB „DNB investicijų valdymas“ steigia du naujus pensijų kaupimo fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „DNB investicijų valdymas“ dviejų naujų steigiamų pensijų kaupimo fondų – „DNB papildoma darbuotojo pensija 25“ ir „DNB papildoma darbuotojo pensija 50“ – taisykles.

Pagal steigiamo naujo pensijų fondo „DNB papildoma darbuotojo pensija 25“ investavimo strategiją, į akcijų rinkas bus investuojama iki 25 proc., o pagal „DNB papildoma darbuotojo pensija 50“ – iki 50 proc. turto.

UAB „DNB investicijų valdymas“ iki šiol valdė du suderintuosius investicinius fondus, tris valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo ir tris papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus.

 UAB „Prudentis“ steigia suderintąjį investicinį fondą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido patvirtinti UAB „Prudentis“ steigiamo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisykles ir leido pasirinkti AB „Swedbank“ depozitoriumą.

Į bendrovių akcijas ir kitus joms lygiaverčius vertybinius popierius planuojama investuoti nuo 75 iki 100 proc., o į obligacijas, kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones – iki 25 proc. fondo turto.

UAB „Prudentis“ iki šiol valdė du specialiuosius į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojančius investicinius fondus.

UAB ,,PegasusCredit“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kredito davėjo UAB ,,PegasusCredit“ prašymu išbraukė šią įmonę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

UAB ,,PegasusCredit“ informavo Priežiūros tarnybą, kad galiojančių (aktyvių) vartojimo kredito sutarčių neturi. 

Draudimo ir perdraudimo įmonėms pateiktos rekomendacijos dėl pasirengimo teikti prašymus dėl vidaus modelių

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Draudimo įmonių pasirengimo teikti prašymus dėl vidaus modelių gaires.

Gairėmis siekiama užtikrinti, kad draudimo ir perdraudimo įmonės bei jų grupės, ketinančios naudoti vidaus modelį, būtų pasirengusios pateikti prašymą leisti jį taikyti mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti.

Draudimo ir perdraudimo įmonės skatinamos tinkamai pasirengti įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvos „Mokumas II“ reikalavimus, įsigaliosiančius nuo 2016 m. sausio 1 d.

Patikrinta UADBB „LT brokeris“

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie UADBB „LT brokeris“ planinio tikslinio patikrinimo rezultatus.

2014 m. rugsėjo 8–12 d. atlikto draudimo brokerių įmonės patikrinimo metu įvertinus nuosavo kapitalo sudėtį, surinktų draudimo įmokų apskaitą, saugojimą ir atsiskaitymą su draudimo bendrovėmis, teisės aktų pažeidimų nenustatyta.