Lietuvos bankas
2014-07-24

Įspėta Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija; neprieštarauta mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ akcijų įsigijimui; pritarta UAB „Orion Assset Management“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms; baigiama UAB „Finasta Asset Management“ valdomo investicinio fondo „Finasta Delta“ veikla

Įspėta Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir jos veiklos trūkumų įspėjo Gyventojų ir smulkaus verslo kredito uniją ir įpareigojo ją iki 2014 m. gruodžio 31 d. juos pašalinti. Kredito unija informavo Lietuvos banką, kad dalį veiklos trūkumų ir pažeidimų jau pašalino. 

Kredito unija savo veiklą pradėjo 2010 m. kovo mėn. Jos turtas inspektavimo metu sudarė 12,9 mln. Lt (0,7 proc. kredito unijų sistemos turto). Ji yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.

Neprieštarauta mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ akcijų įsigijimui

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Olerra Investments Limited (prekės ženklas – Entrée Capital) prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė neprieštarauti, kad ši bendrovė įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ kvalifikuotąją balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį.

Priežiūros tarnyba Olerra Investments Limited tinkamumą įsigyti mokėjimo įstaigos akcijų įvertino pagal Mokėjimo įstaigų įstatyme nurodytus kriterijus: įsigyjančio asmens sugebėjimą užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą mokėjimo įstaigos valdymą, įsigyjančio asmens nepriekaištingą reputaciją, įsigyjančio asmens finansinį patikimumą. 

Pritarta UAB „Orion Assset Management“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB ,,Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Agroland Value Fund I“ taisyklėms.

Fondas „Orion Agroland Value Fund I“ įsteigtas 2011 m. gruodžio 7 d. ir veikė pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimus. Įsigaliojus naujoms taisyklėms, fondas pakeis statusą ir veiks pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Be šio fondo, UAB ,,Orion Asset Management“ valdo 2 suderintuosius, 3 specialiuosius ir 2 pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius investicinius fondus.

Baigiama UAB „Finasta Asset Management“ valdomo investicinio fondo „Finasta Delta“ veikla

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patenkino valdymo įmonės UAB „Finasta Asset Management“ prašymą pripažinti jos valdomo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Finasta Delta“ steigimo dokumentus netekusiais galios.

2014 m. kovo mėnesį UAB „Finasta Asset Management“ valdyba nusprendė užbaigti investicinio fondo „Finasta Delta“ veiklą. Šis fondas nebeturi dalyvių ir turto.