Lietuvos bankas
2012-06-14

Leista UAB „Novus Asset Management“ įskaityti subordinuotąją paskolą į II lygio kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Novus Asset Management“ 30 000 Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą iš Andriejaus Paleičiko, įskaityti į UAB „Novus Asset Management“ II lygio kapitalą.

Kaip nurodė UAB „Novus Asset Management“, kapitalo bazė yra stiprinama subordinuotąja paskola, siekiant užtikrinti įmonės kapitalo pakankamumo rodiklio vykdymą.

UAB ,,SEB investicijų valdymas“ galės pakeisti dviejų valdomų investicinių fondų visą ir sutrumpintą prospektus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB ,,SEB investicijų valdymas“ valdomų investicinių fondų - „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ - visą ir sutrumpintą prospektus.

Prospektų pakeitimai susiję su UAB ,,SEB investicijų valdymas“ veiklos rezultatų už 2011 metus atnaujinimu, priežiūros institucijos pasikeitimu bei papildomos informacijos pateikimu dėl vienetų platinimo ribojimo tam tikrose jurisdikcijose bei atitinkamiems asmenims.

UAB ,,SEB investicijų valdymas“ šiuo metu valdo du suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus, tris valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus.

Papildyti viešieji vartojimo kredito davėjų ir jų tarpininkų sąrašai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė UAB ,,Prime Leasing“ į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Priežiūros tarnyba taip pat nusprendė įrašyti vartojimo kredito davėjo UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ devynis tarpininkus į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

Papildyti viešasis vartojimo kredito davėjų ir viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.