Lietuvos bankas
2012-04-13

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba, gavusi Lietuvos banko valdybos įgaliojimus, pradėjo savarankiškai spręsti kai kuriuos jai patikėtus finansų rinkos priežiūros klausimus. Priežiūros tarnyba sprendimus priima atsižvelgdama į LB Priežiūros tarnybos komiteto nuomonę. Po pirmojo komiteto posėdžio priimti šie sprendimai.

Papildytas viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašas; neprieštarauja dėl UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ akcijų įsigijimo; maksimali techninė palūkanų norma nepakeista

Papildytas viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

LB Priežiūros tarnyba nutarė įrašyti vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingas tarpininkus į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Papildytas sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Neprieštarauja dėl UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ akcijų įsigijimo

LB Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Kipro Respublikoje įregistruota bendrovė Mart Inn Food Ltd jai priklausančių balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis Lietuvos Respublikoje įregistruotoje valdymo įmonėje UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ padidintų iki 30 % ar daugiau, bet neviršytų 50 %.

Lietuvoje licencijuota UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ šiuo metu valdo keturis  uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinius fondus: Lords LB Baltic Fund I, Lords LB Baltic Fund II, Lords LB Opportunity Fund I ir Lords LB Opportunity II.

Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista

Palikta galioti nepakeista maksimali techninė palūkanų norma, kurią naudoja gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį. Pagal Draudimo priežiūros komisijos, kurios funkcijas perėmė Lietuvos bankas, 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. N-486, maksimali techninė palūkanų norma yra 2,63 %.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą nustato kas ketvirtį pagal Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. N-117 „Dėl Metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti patvirtinimo“.