Lietuvos bankas
2022-07-08
11

Lietuvos bankas patikrinimo metu nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „NIUM EU“ netinkamai saugojo klientų lėšas ir teikė priežiūros institucijai neteisingą informaciją. 

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, įstaiga privalo atskirti elektroninių pinigų turėtojų (klientų) lėšas nuo nuosavų lėšų ir tinkamai jas saugoti atskiroje sąskaitoje. UAB „NIUM EU“ mokėjimų sąskaitoje, skirtoje klientų lėšoms gauti ir saugoti ir mokėjimams vykdyti, laikė ne tik jos klientų, bet ir nuosavas lėšas. Už šį minėto įstatymo pažeidimą Lietuvos bankas skyrė bendrovei 10 tūkst. Eur baudą. 

Be to, patikrintu laikotarpiu UAB „NIUM EU“ teikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją apie sąskaitose buvusius nuosavų ir klientų lėšų likučius, taip pat saugotinas klientų lėšų sumas.

Šiuo metu UAB „NIUM EU“ jau yra pašalinusi nurodytus pažeidimus.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.