Lietuvos bankas
2021-10-21
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė PayRay Bank teiktai kandidatūrai į vidaus audito tarnybos vadovo pareigas, neprieštaravo Curve Europe UAB  įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo sandoriui ir leido pakeisti „Synergy finance“ valdomų fondų taisykles.

Leista eiti PayRay Bank vidaus audito tarnybos vadovo pareigas 
Atsižvelgusi į PayRay Bank, UAB, prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Simonui Skaržauskui eiti šio banko vidaus audito tarnybos vadovo pareigas.

Neprieštarauta Curve Europe UAB įsigijimo sandoriui
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Danijoje įsteigtos bendrovės IDCV CU FT3 K/S prašymą, neprieštaravo, kad ji netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos Curve Europe UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10 proc.

Leido pakeisti „Synergy finance“ valdomų fondų taisykles
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido pakeisti šios bendrovės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų „Synergy Global Allocation Fund“, „Synergy European Bond Fund“, „Synergy Global Equity Fund“ ir „Synergy Global Momentum Fund“ taisykles.