Lietuvos bankas
2021-09-10
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba paviešino, kad dvi elektroninių pinigų įstaigos netenkino nuosavo kapitalo reikalavimų, neprieštaravo vienos elektroninių pinigų įstaigos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo sandoriui, patvirtino investicinio fondo taisykles ir nurodė blokuoti interneto svetainę, nelegaliai siūlančią investicines paslaugas. 

Corporate Services ir „SAFU.COM“ netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaigos Corporate Services UAB (2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis) ir UAB „SAFU.COM“ (2021 m. kovo 31 d. duomenimis) netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo, todėl pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą. 

Bendrovės pažeidimus pašalino per trumpą laiką. Taip pat nebuvo nustatyta, kad dėl to galėjo nukentėti bendrovių klientų interesai. Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, Lietuvos bankas kaip poveikio priemonę pasirinko paviešinti pažeidimus. 

Neprieštarauta UAB „PAYRNET“ įsigijimo sandoriui
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi privačiojo kapitalo investicijų grupės Anthos fondų, jų valdytojų bei galutinių naudos gavėjų prašymą, neprieštaravo, kad minėti asmenys kartu netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarta „MEV Capital Blockchain Fund“ taisyklėms
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Lighthouse Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė jos steigiamo atvirojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirto investicinio fondo „MEV Capital Blockchain Fund“ taisyklėms. 

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti interneto svetainę 
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę riseglobal.us, kuri naudojama nelegaliai siūlant ir teikiant investicines paslaugas. 

Šiuo metu Lietuvos banko pastangomis jau yra užblokuotos 77 interneto svetainės, kuriose buvo teikiamos nelegalios finansinės paslaugos.