Lietuvos bankas
2021-07-13
11

Atliktas UAB „Nordrent“ veiklos tyrimas, mažiesiems bankams leista grynojo stabilaus finansavimo rodiklį skaičiuoti supaprastintai, papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas.

Atliktas UAB „Nordrent“ veiklos tyrimas
Atlikus UAB „Nordrent“ veiklos tyrimą, nustatyta, kad iki 2020 m. lapkričio 1 d. bendrovė, sudarydama nuomos sutartis, iš esmės teikė vartojimo kredito (išperkamosios nuomos) paslaugas, neturėdama tam teisės, todėl pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. Iki minėto laikotarpio sudarytos daiktų nuomos sutartys turėjo išperkamosios nuomos požymių ir vertintinos kaip vartojimo kredito (išperkamosios nuomos) sutartys. Vartojimo kredito teikimo paslaugą turi teisę teikti tik asmenys, įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, o bendrovės minėtame sąraše nėra.

Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė iki tyrimo pradžios pakoregavo sutartį taip, kad ši atitiktų nuomos teisinių santykių esmę, ir pateikė įrodymus, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. naudojamas nuomos sutartis nėra pagrindo vertinti kaip išperkamosios nuomos sutartis, o anksčiau pasirašytos sutartys nesukėlė grėsmės nuomotojų esminiams interesams, skundų dėl bendrovės teikiamų paslaugų nebuvo gauta, ir į kitas aplinkybes, nuspręsta UAB „Nordrent“ poveikio priemonių netaikyti.

Mažiesiems bankams leista grynojo stabilaus finansavimo rodiklį skaičiuoti supaprastintai
Lietuvos banko Finansų rinko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į European Merchant Bank UAB, PayRay Bank, UAB, UAB Medicinos bankas, AB „Mano bankas“ ir UAB SME Bank prašymus ir įvertinusi jų veiklos apimtį, operacijų sudėtingumą ir likvidumo padėtį, leido šiems bankams grynojo stabilaus finansavimo rodiklį skaičiuoti pagal supaprastintą metodiką. Šį bankų finansavimo riziką atspindintį rodiklį bankai privalo vykdyti pagal ES reglamentą. Jame numatoma, kad maži bankai, priežiūros institucijai leidus, rodiklį gali skaičiuoti supaprastintai.

Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Finansų rinko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ prašymą, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą įtraukė Conscious Growth GmbHAdenterTech OU, Colletra Finance Limited ir TenX Payments Europe AG kaip UAB „PAYRNET“ tarpininkes.