Lietuvos bankas
2021-06-29
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido netiesiogiai įsigyti UAB „PAYRNET“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, suteikė BLF Management, UAB informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, įrašė Curve Europe UAB į Draudimo brokerių įmonių ir Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašus.

Leista netiesiogiai įsigyti UAB „PAYRNET“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi privačiojo kapitalo investicijų grupės Anthos fondų, jų valdytojų bei galutinių naudos gavėjų prašymą, neprieštaravo, kad minėti asmenys kartu netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10 proc.

BLF Management, UAB – informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimas
Atsižvelgdama į BLF Management, UAB, prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba išdavė šiai bendrovei veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Curve Europe UAB įrašyta į Draudimo brokerių įmonių ir Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašus
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Curve Europe UAB prašymą, įrašė šią bendrovę į Draudimo brokerių įmonių ir Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašus.