Lietuvos bankas
2021-05-12
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba skyrė baudą elektroninių pinigų įstaigai už tai, kad ši netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo, pritarė dviejų steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų fondų taisyklėms, priėmė kitus sprendimus.

Netenkino nuosavo kapitalo reikalavimų
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Via Payments UAB, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo, todėl pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, įskaitant, kad bendrovė pripažino pažeidimą ir jį pašalino, Lietuvos bankas skyrė Via Payments UAB 15 tūkst. Eur baudą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Vadovausis gairėmis dėl trišalių atpirkimo sandorių
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis gairėmis, kuriose numatomos alternatyviojo įstaigų pozicijų, susijusių su trišaliais atpirkimo sandoriais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 403 straipsnio 3 dalį dėl didelių pozicijų, metodo taikymo sąlygos (EBA/GL/2021/01). Trišalis atpirkimo sandoris – tai atpirkimo sandoris, kai sandorio šalys paskiria trečiąjį asmenį, kuris veikia kaip agentas ir teikia užtikrinimo priemonių valdymo paslaugas vykdant atpirkimo sandorius.

Šių gairių laikytis turėtų Lietuvoje įsteigti bankai, užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse, filialai, finansų maklerio įmonės ir centrinės kredito unijos. Sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 28 d.

Pritarta „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ fondo taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą, pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo Right Bank Development Fund taisyklėms.

Pritarta „Orion Asset Management“ fondo taisyklėms
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION Opportunity Fund I“ taisyklėms.

Viešojo sąrašo pokytis 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, prašymą, išbraukė šios bendrovės tarpininkę UAB „Drusvalas“ iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašo.