Lietuvos bankas
2022-02-10
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas už netinkamą klientų lėšų laikymą skyrė baudą Transactive Systems UAB, neprieštaravo dalies SumUp EU Payments UAB įsigijimui, patvirtino šešių Luminor investicijų valdymas UAB III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus.

Už netinkamą klientų lėšų laikymą – bauda Transactive Systems UAB
Lietuvos bankas tyrimo metu nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Transactive Systems UAB netinkamai apsaugojo klientų lėšas ir teikė priežiūros institucijai neteisingą informaciją. 

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, bendrovė turi atskirti nuosavas ir klientų lėšas, t. y. laikyti jas atskirose sąskaitose. Transactive Systems UAB elektroninių pinigų turėtojų (klientų) lėšoms laikyti skirtoje sąskaitoje kredito įstaigoje laikė ir dalį nuosavų lėšų. Už šį minėto įstatymo pažeidimą Lietuvos bankas skyrė bendrovei 20 tūkst. Eur baudą. Šiuo metu ji jau yra pašalinusi neatitikimą ir imasi priemonių, kad jis nepasikartotų ateityje. 

Be to, 2019–2020 m. ataskaitiniais laikotarpiais Transactive Systems UAB teikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius ir šios elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo poreikį.

Neprieštaravo dalies SumUp EU Payments UAB įsigijimui
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Pure Ventures Limited prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad bendrovė netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos SumUp EU Payments UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., tačiau nesiekiančią 50 proc.

Patvirtino šešių III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus 
Atsižvelgęs į valdymo įmonės Luminor investicijų valdymas UAB prašymą, Lietuvos bankas patvirtino šios bendrovės papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondų „Luminor pensija 1 plius“, „Luminor pensija 2 plius“, „Luminor pensija 3 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 1 plius“, „Luminor pensija darbuotojui 2 plius“ ir „Luminor tvari ateitis index“ taisyklių pakeitimus.

Papildyti viešieji sąrašai 
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, įrašė:

  • UAB „PAYRNET” tarpininkes Paymium Financial Services France, PAYSME EUROPE LIMITED ir BigeDirect S.A. į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • REGO.LT, UAB, į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
  • UAB Paskolų brokeriai į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.