Lietuvos bankas
2022-11-14
11

Orion Wealth, UAB, – finansų maklerio licencija 
Atsižvelgęs į Orion Wealth, UAB, prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas išdavė šiai bendrovei C kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją. Ji įgalina teikti pavedimų priėmimo ir perdavimo, finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugas, investavimo rekomendacijas, platinti finansines priemones (neįsipareigojant jų išplatinti), konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu, atlikti investicinius tyrimus, finansinę analizę, susijusią su sandoriais dėl finansinių priemonių ar jų platinimu. 

Orion Wealth, UAB, tapo dvylikta bendrove, kuriai Lietuvoje suteikta finansų maklerio įmonės licencija.

Sprendimai dėl UAB „PHOENIX PAYMENTS“
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „PHOENIX PAYMENTS“ patikrinimą ir nustatė, kad ji nuo 2020 m. gruodžio mėn. iki 2021 m. rugsėjo pabaigos netinkamai saugojo klientų lėšas ir teikė centriniam bankui neteisingą informaciją. 

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, įstaiga privalo atskirti elektroninių pinigų turėtojų (klientų) lėšas nuo nuosavų lėšų ir tinkamai jas saugoti atskiroje sąskaitoje. UAB „PHOENIX PAYMENTS“ neturėjo klientų lėšų apsaugos kontrolės mechanizmo, toje pačioje sąskaitoje laikė ne tik klientų, bet ir nuosavas lėšas, tuo pažeisdama minėtą įstatymą. Be to, minėtu laikotarpiu įstaiga teikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją apie sąskaitose buvusius nuosavų ir klientų lėšų likučius, saugotinas klientų lėšų sumas, neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkį, bendrą kapitalo poreikį.

Už tai UAB „PHOENIX PAYMENTS“ skirta 90 tūkst. Eur bauda. Šiuo metu elektroninių pinigų įstaiga jau yra pašalinusi nurodytus pažeidimus.

Lietuvos bankas gavo prašymą dėl įsigijimo sandorio, kurio pagrindu Emerchantpay Limited, Emerchantpay Group Limited, Presidio Limited, Emerchantpay Group Limited Employee Benefit Trust, Glacier Trust ir šių įmonių galutiniai naudos gavėjai (fiziniai asmenys) ketino įsigyti UAB „PHOENIX PAYMENTS“, tačiau jam prieštaravo. Toks sprendimas priimtas įvertinus informaciją apie įmonių veiklą ir su ja susijusią pinigų plovimo bei teroristų finansavimo riziką. Be to, įsigyjantys asmenys Lietuvos bankui pateikė ne visą reikalaujamą informaciją apie save.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Pritarė sandoriui dėl UAB Craftsoft
Išnagrinėjęs pateiktą prašymą ir informaciją, Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsteigta bendrovė Craftsoft LLC tiesiogiai, o trys fiziniai asmenys netiesiogiai įgytų vartojimo kredito davėjos UAB Craftsoft įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Neprieštaravo sandoriui dėl Paynt, UAB
Lietuvos bankas atsižvelgė į fizinio asmens prašymą ir neprieštaravo, kad jis netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos Paynt, UAB, kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10 proc., bet nesiekiančią 20 proc.

UAB Draudimo namai įrašyta į Draudimo brokerių įmonių sąrašą
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Draudimo namų prašymą, įrašė šią bendrovę į Draudimo brokerių įmonių sąrašą.