Lietuvos bankas
2022-06-29
11

Lietuvos bankas pradeda naują duomenų valdymo brandos didinimo programos (DAMAMA) etapą: iš esmės pakeis duomenų ir ataskaitų surinkimo sistemas, įdiegs bendrą duomenų platformą su pažangiu analitikos sprendimu. Šių užduočių įgyvendinimas patikėtas prie Lietuvos banko komandos prisijungusiam Ignui Aničui.

„Siekiame, kad šie pokyčiai Lietuvos bankui leistų efektyviau valdyti ir įdarbinti duomenis. O duomenis teikiantiems finansų rinkos dalyviams, dėl automatizuoto apsikeitimo duomenimis, mažėtų tenkanti administracinė našta“, – sako I. Aničas, turintis ilgametę kompleksinių projektų įgyvendinimo privačiajame ir viešajame sektoriuose bei darbo didžiojo ketverto (keturių didžiausių pasaulio audito ir konsultacinių paslaugų įmonių) padaliniuose patirties.

Ruošiantis technologinei transformacijai, buvo parengta duomenų valdymo strategija ir politika, atlikti organizaciniai pakeitimai, sudaryti duomenų žemėlapiai, paskirti konkretūs duomenų savininkai, integruoti pažangūs duomenų valdymo procesai. Visais šiais pakeitimais siekiama užtikrinti gerąją praktiką atitinkančių duomenų valdysenos principų įgyvendinimą. 

Numatoma, kad pasirinkti sprendimai leis maksimaliai palengvinti duomenų surinkimo, saugojimo, analizės bei teikimo suinteresuotosioms institucijoms ir įstaigoms procesus. Automatizuotais procesais bus renkama gerokai daugiau duomenų, jie bus saugomi bendroje duomenų platformoje ir prieinami realiu laiku, o tai leis patogiai generuoti reikiamas ataskaitas ar duomenų rinkinius pasirinktu detalumu. Be to, ieškant tinkamiausių sprendimų, ypatingas dėmesys buvo skiriamas kibernetiniam saugumui bei galimybėms pasirinkto sprendimo pagrindu ateityje kurti ir plėsti atvirų duomenų iniciatyvas banke, atveriant vis daugiau ir įvairesnių duomenų visuomenei. 

Per DAMAMA Lietuvos bankas įgyvendina savo Duomenų valdysenos strategiją. Šiais metais veiklą pradėjo centralizuoti duomenų surinkimo, duomenų valdysenos ir duomenų platformų padaliniai. Kitu žingsniu bus kuriami ir į veiklos procesus integruojami naujausi technologiniai sprendimai. Programos tikslus pasiekti planuojama palaipsniui iki 2025 m. vidurio, o pirmuosius technologinius rezultatus pristatyti jau 2023 m.

Pernai už DAMAMA iniciatyvą Lietuvos bankas paskelbtas nugalėtoju tarptautinio žurnalo „Central Banking“ apdovanojimų duomenų valdymo iniciatyvos kategorijoje.