Lietuvos bankas
2023-01-25
11

Lietuvos banko, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovai šiandien aptarė su duomenų valdymu susijusius klausimus, iššūkius ir pasidalijo savo patirtimi šioje srityje. 

„Per pastaruosius kelerius metus Lietuvos banke pavyko pasiekti reikšmingų pokyčių. Duomenis vertiname ir kaip organizacijos turtą, ir kaip kuriančius pridėtinę vertę finansų rinkos dalyviams ir visuomenei. Dėl to siekiame ne tik optimizuoti jų valdymą, bet ir kiek įmanoma plačiau juos panaudoti“, – pažymi Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi.

Lietuvos bankas orientuojasi į efektyvų duomenų valdymą, panaudojimą ir siekia konkrečių rezultatų. Pavyzdžiui, diegiant automatizuotą apsikeitimą duomenimis, mažėja administracinė našta finansų rinkos dalyviams, o atveriant kokybiškus duomenis patogiais standartais, suteikiama naujų galimybių įvairių sričių analitikams ir plačiajai visuomenei.

Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamento atstovai pristatė Duomenų valdymo brandos didinimo programą DAMAMA ir jos raidos etapus, svarbiausius duomenų valdysenos aspektus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kokie yra Lietuvos banko pasiekimai ir artimiausi planai šioje srityje. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovai pasidalijo įžvalgomis apie vykdomus projektus valstybės mastu ir pristatė planuojamus valstybės duomenų valdymo pakeitimus. 

Susitikimo dalyviai aptarė, kad šiandienos pasaulyje strateginis planavimas ir sprendimų priėmimas yra neįsivaizduojami be duomenų ir jų analitikos. Tai priemonė, prisidedanti prie informuoto dialogo tarp valstybės institucijų, visuomenės ir verslo, integruojanti nacionalinę ir tarptautinę perspektyvas. Sistemingas ir koordinuotas duomenų valdymas yra vienas aktualiausių uždavinių duomenis valdančioms organizacijoms siekiant efektyvesnio duomenų panaudojimo.

Organizacijų atstovai sutarė dėl tolesnių bendradarbiavimo iniciatyvų metaduomenų valdymo, duomenų dalijimosi, mokymų ir kitose srityse, prisidėsiančių plėtojant bendrą sisteminį požiūrį valstybėje. 

Lietuvos banke – diskusija dėl duomenų valdymo ir jų pridėtinės vertės visuomenei